Newyddion Canolfan Technoleg Bwyd

Myfyrwyr yn gwneud hufen ia fel rhan o weithdy llaeth yn y Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni

Myfyrwyr yn dysgu sut mae gwneud y mwyaf o'u cynnyrch bwyd

Mynychodd myfyrwyr ail flwyddyn cyrsiau Amaeth, cynhyrchwyr bwyd y dyfodol, weithdai llaeth a chigyddiaeth yng Nghanolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni

Dewch i wybod mwy

Datgelu cydweithrediad fydd yn hwb i economi bwyd-amaeth Cymru

Yn ddiweddar, aeth Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Faterion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd i Grŵp Llandrillo Menai i ddathlu cyhoeddi partneriaeth rhwng Grŵp Llandrillo Menai ac AMRC Cymru, gyda’r nod o drawsnewid yr economi wledig drwy ddatblygu sgiliau ac archwilio technolegau newydd ar gyfer y sector bwyd-amaeth.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Amaeth Glynllifon yn ymweld a Chanolfan Technoleg Bwyd Llangefni.

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr amaethyddiaeth Coleg Glynllifon ar ymweliad arbennig i Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo-Menai ar gampws Llangefni.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant i Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru

Mae prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r UE, sy’n cael ei redeg gan Ganolfan Technoleg Bwyd, wedi cipio dwy wobr mewn seremoni i ddathlu prosiectau sydd wedi elwa ar Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd (RDP).

Dewch i wybod mwy