Awst

Myfyriwr CMD o Ddolgellau wedi ei dewis ar gyfer Origins Creatives 2022

Mae Ffion Pugh, sy'n astudio ar gyfer Diploma L3 UAL mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, wedi ei dewis allan o 500 o ymgeiswyr o golegau ledled y wlad i arddangos ei gwaith yn Origins Creatives yn Llundain. Roedd posteri “Lockdown” Ffion yn wirioneddol yn sefyll allan, ar unig waith dwyieithog yn yr arddangosfa.

Dewch i wybod mwy

Canlyniadau Rhagorol i Fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai

Unwaith eto eleni mae dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu wedi iddynt dderbyn canlyniadau rhagorol yn eu harholiadau Lefel A a'u cyrsiau galwedigaethol.

Dewch i wybod mwy
Gethin Jones from Mona Lifting

Busnes a hinsawdd yn elwa o’r Academi Ddigidol Werdd

Gyda phwyslais cynyddol ar leihau carbon, mae busnesau bach yng Ngwynedd a Môn yn derbyn cefnogaeth ar eu taith i ddyfodol sero net, diolch i’r Academi Ddigidol Werdd a lansiwyd yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai cydweithio â chogydd o fri

Mae cyn-fyfyriwr o adran Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Menai bellach yn gweithio fel uwch diwtor yn Ysgol Goginio Raymond Blanc a hefyd yn gogydd datblygu yn nhŷ bwyta'r cogydd byd enwog yn Rhydychen.

Dewch i wybod mwy

Gallai dewis gyrfa ym maes chwaraeon antur awyr agored arwain at yr antur orau un!

Mae tirwedd drawiadol Gogledd Cymru yn amgylchedd perffaith i gynnig addysg arbenigol a chyfleoedd unigryw i bobl ennill cyflog, byw a dysgu mewn tirlun hardd a naturiol.

Dewch i wybod mwy

Adran Peirianneg Forol Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn edrych ymlaen at bennod newydd, gyffrous

Rhagfynegir y bydd y twf yn y diwydiannau morol a gwasanaethau morwrol yn tyfu i fod yn werth £25 biliwn y flwyddyn yn ystod y blynyddoedd nesaf, ac mae Coleg Meirion-Dwyfor yn falch iawn o gyhoeddi datblygiadau newydd a chyffrous yn ei gyfleusterau o'r radd flaenaf yn safle Hafan ym Mhwllheli.

Dewch i wybod mwy

'Trefniadau cadarn' ar gyfer sicrhau ansawdd Addysg Uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, yn ôl corff ansawdd annibynnol Prydain

Mae gan Grŵp Llandrillo Menai 'drefniadau cadarn' ar waith ar gyfer sicrhau safonau academaidd, rheoli ansawdd academaidd a gwella profiad myfyrwyr' - yn ôl adolygiad gan yr Asiantaeth Rheoli Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA). Roedd yr adolygiad yn cymeradwyo'r grŵp colegol am lwyddo mewn sawl maes, yn cynnwys cymorth i fyfyrwyr a dysgu ar-lein ac o bell.

Dewch i wybod mwy

Grwp Llandrillo Menai yn dyfarnu Cytundeb ar gyfer Canolfan Peirianneg a Technolegau Adnewyddadwy o'r Radd Flaenaf

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi dyfarnu'r Cytundeb ar gyfer cam nesaf y datblygu strategol ar eu Campws yn Rhyl i gwmni adeiladu o Ogledd Cymru sydd wedi hen ennill ei blwyf sef WYNNE Construction. Bydd y Prosiect mawr cyffredinol £12m yn cynnwys ystod eang o gyfleusterau hyfforddi sydd ar flaen y gad - gan integreiddio peirianneg fecanyddol, trydanol a meddalwedd TG.

Dewch i wybod mwy