Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Lefel A Pwllheli a Dolgellau yn cyd-weithio ar brosiect monitor Co2 gyda Phrifysgol Aberystwyth.

Mae myfyrwyr Cyfrifiadureg Lefel A Pwllheli a Dolgellau yn gweithio ar brosiect ar y cyd gyda Phrifysgol Aberystwyth yn creu a rhaglennu monitorau Co2 drwy ddefnyddio 'Byrddau Cylched Arduino' i roi mewn ystafelloedd dysgu ledled Cymru.

Yn ystod y pandemic COVID19, mae llawer o sylw wedi bod i ansawdd aer a lledaeniad y clefyd mewn lleoedd wedi'u hawyru'n wael.

Mesur da o lefelau awyru mewn man caeedig yw lefel y carbon deuocsid (CO2). Er mwyn mesur lefelau CO2 mewn ystafelloedd dosbarth a darlithfeydd, daeth myfyrwyr Lefel A Cyfrifiadureg Pwllheli a Dolgellau fel rhan o Gynllun Addysg Peirianneg Cymru i gyd-weithio gyda Phrifysgol Aberystwyth er mwyn adeiladu, rhaglennu a phrofi monitor CO2 ar gyfer gwerthuso ansawdd aer, fydd gobeithio yn cael eu defnyddio mewn ystafelloedd dysgu ar draw Cymru.

Dywedodd Huw Eurwyn Hughes Darlithydd Cyfrifiaduron Gwyddonol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

“Erbyn hyn, mae ein dealltwriaeth am y modd y mae’r feirws yn lledaenu wedi gwella’n sylweddol ers y dyddiau cynnar. Nid oes amheuaeth bellach fod ystafelloedd sydd wedi eu hawyru’n gywir yn ffordd hynod o effeithiol o arafu’r feirws.”

Ychwanegodd

“Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn eithriadol o heriol i’n plant, a’n pobol ifanc, mae creu gofodau dysgu diogel yn hynod o bwysig. Rydym yn ofnadwy o falch bod ein myfyrwyr wedi cyd-weithio ar y prosiect pwysig hwn. Mae holl adrannau Lefel A y Coleg yn ymfalchïo yn llwyddiant ein myfyrwyr. Bydd y gwaith hwn yn sicr o hwyluso holl ysgolion a cholegau Cymru wrth iddynt geisio parhau i gynnig addysg wyneb wrth wyneb yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.”

Bydd y ddyfais orffenedig yn isel o ran cost, ac yn hawdd i’w ddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Lefel A - https://www.gllm.ac.uk/courses...

During the current COVID-19 pandemic, air quality – or the lack of it - and the spread of the disease in poorly-ventilated places, is of paramount importance. A good measure of the quality of ventilation in an enclosed space is the level of CO2 present. This aim of the project is to construct, build, program, and test a CO2 monitor to evaluate air quality.

Huw Eurwyn Hughes, lecturer in Computer Science at Coleg Meirion-Dwyfor, said: “Our understanding of how the virus is spreading has now improved significantly since the early stages. There is no doubt now that properly ventilated rooms are an extremely effective way of slowing down the virus.

“The last two years have been extremely challenging for our young people; creating safe learning spaces is extremely important. This work will no doubt help facilitate all schools and colleges in Wales to offer face-to-face education over the coming months and years. We are extremely proud that our students have worked together on this important project.”

The device will use standard off-the-shelf, low-cost sensors to determine the concentration of carbon dioxide in the ambient atmosphere.

Arduino is an open-source hardware and software company, project, and user community that designs and manufactures single-board microcontrollers and microcontroller kits for building digital devices.

For more information about our A-level courses https://www.gllm.ac.uk/courses...