Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ystyria dy Camau Nesaf yn ystod ‘Wythnos Dewisiadau!’

Mae llu o weithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn ystod ‘Wythnos Dewisiadau’, Hydref 3ydd - 7fed!Bydd staff Gwasanaethau Dysgwyr wrth law i gynnig cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sy'n meddwl am eu dyfodol yn ystod y sesiynau Graddau bob dydd rhwng 10am a 12pm. Galwch heibio’r swyddfa Gwasanaethau Dysgwyr ar eich campws.

Cynhelir dau ddosbarth meistr datganiad personol dwyieithog UCAS yn rhithiol, yn ogystal â thri chyflwyniad ar gyllid myfyrwyr a’r broses ymgeisio.

Gallwch weld amserlen y gweithgareddau, yma. Cliciwch ar y sesiwn yr hoffech ymuno â hi.

Amser / Time

Dydd Llun / Monday 3rd

Dydd Mawrth / Tuesday 4th

Dydd Mercher / Wednesday 5th

Dydd Iau / Thursday 6th

Dydd Gwener / Friday 7th

10am - 12pm

Sesiynau Graddau Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

10am

Dosbarth meistr Datganiad Personol

UCAS personal statement masterclass

Dosbarth meistr Datganiad Personol

UCAS personal statement masterclass

12:30 - 1pm

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

1pm

Cyllid Myfyriwr Student Finance

Cyllid Myfyriwr Student Finance


Cyllid Myfyriwr

Student Finance

Learner Services staff will be on hand to offer advice and support to students who are thinking about their future during the daily Degrees pop-up sessions between 10am and 12pm. Just call-by the Learner Services office on your campus.

Two bilingual UCAS personal statement masterclasses will be held virtually, as well as three presentations on student finance and the application process.

You can view the timetable of activities below. Please click on the session you would like to join.


Amser / Time

Dydd Llun / Monday 3rd

Dydd Mawrth / Tuesday 4th

Dydd Mercher / Wednesday 5th

Dydd Iau / Thursday 6th

Dydd Gwener / Friday 7th

10am - 12pm

Sesiynau Graddau Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

10am

Dosbarth meistr Datganiad Personol

UCAS personal statement masterclass

Dosbarth meistr Datganiad Personol

UCAS personal statement masterclass

12:30 - 1pm

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

1pm

Cyllid Myfyriwr Student Finance


Cyllid Myfyriwr Student Finance


Cyllid Myfyriwr

Student Finance

Learner Services staff will be on hand to offer advice and support to students who are thinking about their future during the daily Degrees pop-up sessions between 10am and 12pm. Just call-by the Learner Services office on your campus.

Two bilingual UCAS personal statement masterclasses will be held virtually, as well as three presentations on student finance and the application process.

You can view the timetable of activities below. Please click on the session you would like to join.


Amser / Time

Dydd Llun / Monday 3rd

Dydd Mawrth / Tuesday 4th

Dydd Mercher / Wednesday 5th

Dydd Iau / Thursday 6th

Dydd Gwener / Friday 7th

10am - 12pm

Sesiynau Graddau Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

10am

Dosbarth meistr Datganiad Personol

UCAS personal statement masterclass

Dosbarth meistr Datganiad Personol

UCAS personal statement masterclass

12:30 - 1pm

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

1pm

Cyllid Myfyriwr Student Finance


Cyllid Myfyriwr Student Finance


Cyllid Myfyriwr

Student Finance