Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ystyria dy Camau Nesaf yn ystod ‘Wythnos Dewisiadau!’

Mae llu o weithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn ystod ‘Wythnos Dewisiadau’, Hydref 3ydd - 7fed!Bydd staff Gwasanaethau Dysgwyr wrth law i gynnig cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr sy'n meddwl am eu dyfodol yn ystod y sesiynau Graddau bob dydd rhwng 10am a 12pm. Galwch heibio’r swyddfa Gwasanaethau Dysgwyr ar eich campws.

Cynhelir dau ddosbarth meistr datganiad personol dwyieithog UCAS yn rhithiol, yn ogystal â thri chyflwyniad ar gyllid myfyrwyr a’r broses ymgeisio.

Gallwch weld amserlen y gweithgareddau, yma. Cliciwch ar y sesiwn yr hoffech ymuno â hi.

Amser / Time

Dydd Llun / Monday 3rd

Dydd Mawrth / Tuesday 4th

Dydd Mercher / Wednesday 5th

Dydd Iau / Thursday 6th

Dydd Gwener / Friday 7th

10am - 12pm

Sesiynau Graddau Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

Sesiynau Graddau

Degrees pop-up Session

10am

Dosbarth meistr Datganiad Personol

UCAS personal statement masterclass

Dosbarth meistr Datganiad Personol

UCAS personal statement masterclass

12:30 - 1pm

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

Pa raddau a gynigir yn Grŵp Llandrillo Menai?

What Degrees are Offered at Grŵp Llandrillo Menai?

1pm

Cyllid Myfyriwr Student Finance

Cyllid Myfyriwr Student Finance


Cyllid Myfyriwr

Student Finance