Mai

Poster Sonder

Arddangosfa Myfyrwyr Cyrsiau Ffotograffiaeth yn Oriel Colwyn

Mae chwech o fyfyrwyr Celf Coleg Llandrillo yn arddangos eu gwaith ar hyn o bryd yn Oriel Colwyn, Bae Colwyn.

Dewch i wybod mwy
Pontio, Bangor

Myfyrwyr yn Cynnal Arddangosiad Ffilm

Cyn bo hir, bydd myfyrwyr Lefel 3 Cyfryngau Creadigol Coleg Menai yn arddangos eu sgiliau gwneud ffilmiau yn noson Premiere Ffilm gyntaf erioed y coleg.

Dewch i wybod mwy
Actorion Grease

Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn Theatr Fach Y Rhyl

Cyflwynodd myfyrwyr cyrsiau Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio y sioe gerdd 'Grease' dros y penwythnos yn Theatr Fach Y Rhyl.

Dewch i wybod mwy
Y wobr

Tri cyn myfyriwr yn cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn.

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dewch i wybod mwy
Cŵn Therapi

Grŵp Llandrillo Menai yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, cynhaliodd Grŵp Llandrillo Menai amrywiaeth o weithgareddau a gweithdai ar gyfer ei fyfyrwyr mewn ymgais i hybu eu lles.

Dewch i wybod mwy
Gwlan Gwyl Fwyd

Miloedd yn ymweld â Choleg Glynllifon yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon.

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi tyfu i fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru yn y blynyddoedd diwethaf, gyda Choleg Glynllifon yn chwarae rhan ganolog yn llwyddiant yr ŵyl.

Dewch i wybod mwy
Jay a Pippa

Myfyrwyr yn Ennill eu Lle yn Rownd Derfynol Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain

Mae dau gogydd addawol o Goleg Llandrillo wedi ennill eu lle yn rownd derfynol un o gystadlaethau coginio mwyaf y Deyrnas Unedig.

Dewch i wybod mwy

Peirianwyr Morol yn Hwylio o Gwmpas Arfordir yr Alban

Yn ddiweddar, hwyliodd myfyrwyr Peirianneg Forol o Goleg Llandrillo o amgylch arfordir syfrdanol yr Alban, fel rhan o daith mewn partneriaeth ag ‘Ocean Youth Trust Scotland’.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai Mewn Carfan Sy'n Creu Hanes

Mae pedwar o fyfyriwr y Grŵp yn aelodau o garfan dan 18 Ysgolion Cymru'r Gymdeithas Bêl-droed (FA) a enillodd y 'Centenary Shield' yn ddiweddar ar ôl gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Lloegr.

Dewch i wybod mwy

Prentis Gradd yn dod yn agos i'r brig yng ngwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol y DU!

Mae'r rhaglenni Prentisiaeth Gradd i gyd wedi cael eu datblygu gan ystyried dysgu seiliedig ar waith a barn cyflogwyr, felly mae'r prentisiaid yn meithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt yn y gweithle.

Dewch i wybod mwy

Coleg Menai i Gynnal Ffair Wirfoddoli

Cyn bo hir bydd Coleg Menai yn cynnal Ffair Wirfoddoli ar ei gampws ym Mangor, mewn ymgais i ysbrydoli staff, myfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd i ystyried rhoi rhywfaint o'u hamser rhydd i helpu eraill.

Dewch i wybod mwy

Grŵp y Coleg yn Codi £273 at Shelter Cymru

Dros yr wythnos ddiwethaf mae Grŵp Llandrillo Menai wedi codi'r swm sylweddol o £273 ar gyfer ei helusen bartner y flwyddyn, Shelter Cymru.

Dewch i wybod mwy