Gorffennaf

Buddsoddiad o filiynau o bunnoedd yn nyfodol Coleg Glynllifon

Mae’r camau nesaf mewn cyfres o brosiectau cyffrous newydd yng Ngholeg Glynllifon wedi’u datgelu gan Grŵp Llandrillo Menai, wrth iddo geisio adeiladu ar ei lwyddiannau diweddar a chyfnerthu ei safle ar flaen y gad ym maes dysgu amaethyddol a’r economi wledig.

Dewch i wybod mwy

Adran Goedwigaeth Coleg Glynllifon yn cael eu dewis fel y gorau o’r goreuon gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Mae adran Goedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad Coleg Glynllifon wedi ennill gwobr arbennig gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Dewch i wybod mwy

Canlyniadau Rhagorol i Grŵp Llandrillo Menai yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) daeth Grŵp Llandrillo Menai yn 7fed drwy Gymru am foddhad myfyrwyr, yr un safle â'r ddwy flynedd flaenorol.

Dewch i wybod mwy

Cannoedd o Fyfyrwyr yn Graddio!

Ar ddydd Gwener (Gorffennaf 8) mewn seremoni yn dynodi diwedd y flwyddyn academaidd, dathlwyd llwyddiannau dros 200 o fyfyrwyr Gradd Anrhydedd, Gradd Sylfaen, HND, ac Ôl-radd o dri choleg Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Coleg Menai wedi'u dewis i arddangos eu gwaith yn Arddangosfa Origins Creative yn Llundain mis yma.

Mae tri myfyriwr Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Celf a Dylunio Coleg Menai wedi’u dewis gan Brifysgol Ceflyddydau Llundain i arddangos eu Gwaith Terfynol yn arddangosfa Origins Creatives yn Llundain mis yma.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coleg Meirion-Dwyfor yn cael ei dewis gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain i arddangos ei gwaith yn Origins Creatives yn Llundain y mis hwn.

Mae Ffion Pugh, 17 oed wedi cael ei dewis i arddangos eu gwaith yn Origins Creatives, a gynhelir ym Mragdy Truman ym mis Gorffennaf.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coedwigaeth yn cipio gwobr Cymdeithas Coedwigaeth Frenhinol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Nick Roberts, myfyriwr L3 ar gwrs Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad yng Ngholeg Glynllifon wedi ennill tarian y Gymdeithas Coedwigaeth Frenhinol.

Dewch i wybod mwy