Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Efrog Newydd... Paris... Llundian... Llandrillo-yn-Rhos!

Dychwelodd cyn-fyryriwr Trin Gwallt Coleg Llandrillo i'w gyn-goleg yn ddiweddar, dim ond ychydig fisoedd yn unig wedi i'w greadigaethau ffasiynol ar gyfer amrywiol frandiau byd-eang gael eu gweld ar lwyfannau wythnosau ffasiwn Efrog Newydd, Paris a Llundain!

Roedd Ashley Graham o Fae Colwyn yn steilydd gwadd mewn digwyddiad a drefnwyd gan gwmni cosmetig mwyaf y byd, a gynhaliwyd ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.

Roedd y L'Oréal Watch Party - un o bum digwyddiad a gynhaliwyd ledled y DU - yn gyfle i fyfyrwyr Trin Gwallt o dri choleg Grŵp Llandrillo Menai - Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor - gymryd rhan mewn tiwtorialau ac arddangosiadau amrywiol, yn ogystal â derbyn bag o roddion am ddim! Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys dangosiad o Rownd Derfynol Fawreddog L'Oréal Colour Trophy eleni a gynhaliwyd yn Llundain.

Roedd cyn-ddisgybl Ysgol Bryn Elian - a symudodd i Fanceinion i weithio mewn salon trin gwallt yn syth ar ôl gorffen ei astudiaethau yn y Coleg yn 2008 - yn gyffrous i ddychwelyd i'r man lle dechreuodd ei siwrnai. Dywedodd: “Rwyf wrth fy modd i fod yn ôl yng Ngholeg Llandrillo. Roeddwn i uchelgeisiol dros ben hyd yn oed bryd hynny, ac roedd y staff mor galonogol, gan gynnig lefel aruthrol o gefnogaeth i mi.”

Nod y sioe deithiol fach oedd hefyd i annog dysgwyr i gymryd rhan yng nghategori newydd cystadleuaeth L'Oréal Colour Trophy ar gyfer myfyrwyr sydd wedi’i greu fel rhan o’r arddangosfa flynyddol sy’n un o gystadlaethau mwyaf disglair y diwydiant ers dros chwe degawd.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Trin Gwallt yng Ngholeg Llandrillo, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk