Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn Dychwelyd i'r Llwyfan!

Mae myfyrwyr celfyddydau perfformio Grŵp Llandrillo Menai yn dathlu ar ddiwedd cyfnod o gyflwyno eu cynhyrchiad llwyddiannus ar lwyfan, am y tro cyntaf ers dechrau'r pandemig.

Cyflwynodd myfyrwyr 2021/2022 y ddrama "A Midsummer Night's Dream” yn theatr y coleg o flaen cynulleidfa frwd.

Dyma'r tro cyntaf i'r grŵp hwn o fyfyrwyr gyflwyno darn byw er iddynt ddechrau ar eu cwrs fis Medi 2020, a dyma'r tro cyntaf hefyd ers dwy flynedd i Theatr Alwyn agor ei drysau i'r cyhoedd.

Trefnwyd y cynhyrchiad gan grŵp o dros ugain o fyfyrwyr ail flwyddyn. Rhoddwyd y dasg o greu ymgyrch farchnata ar y cyfryngau cymdeithasol i'r grŵp yn ogystal â rheoli pob agwedd y cynhyrchiad. Oherwydd y pandemig, roedd gofyn i'r tîm lenwi amrywiaeth o asesiadau risg er mwyn diogelu'r cast a'r gynulleidfa.

Dechreuodd myfyrwyr ymarfer ar gyfer y ddrama yn ystod mis Medi, cyn datblygu'r prosiect mewn ymarferion a chyfarfodydd cynhyrchu. Aeth myfyrwyr i'r afael ag amrywiaeth eang o rolau cynhyrchu er mwyn cyflwyno'r sioe orau posib.

Roedd Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo yno ar y noson agoriadol ac mi wnaeth fwynhau'r sioe'n arw. Aeth yn unswydd i siarad â'r myfyrwyr a'r staff ar ddiwedd y perfformiad er mwyn cyfleu ei falchder a pha mor ddiolchgar oedd o i'r grŵp.

Roedd nifer o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cynnig cefnogaeth dechnegol, a hynny ar ôl wythnos o baratoi yn unig, a nhw oedd yn gyfrifol am drefnu sain, goleuadau a'r arwyddo.

Dywedodd Kyle Whitfield o Fae Colwyn, oedd yn chwarae rhan Bottom: "Mae dysgu darn gan Shakespeare yn her yn ei hun, yn enwedig ar gyfer sioe gyntaf. Roedd yn gynhyrchiad gwerth chweil ac roedd pawb yn teimlo eu bod wedi cyflawni rhywbeth ar ddiwedd y sioe."

Dywedodd Milly Howard o'r Hen Golwyn oedd yn chwarae rhan Titania: "Roedd yr holl broses yn hawdd iawn, mi ddysgais i lawer am brofiad perfformio ar y llwyfan.

Dywedodd Jon Crowther, Arweinydd Rhaglen - Lefel 3 Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu: Mae'r myfyrwyr wedi profi cyfnod heriol a rhwystredig oherwydd y pandemig, rhoddodd y prosiect rym iddynt ac mi daniodd diddordeb a brwdfrydedd yr holl fyfyrwyr, a rhoi cyfle iddynt fynd i'r afael â rhywbeth o ddifri. Rydym yn falch iawn o'r hyn maen nhw wedi'i gyflawni drwy roi prosiect o'r maint hwn at ei gilydd yn ystod cyfnod anodd iawn."

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Celfyddydau Perfformio, ewch i: www.gllm.ac.uk

Neu ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg ar 01492 542 338.

E-bost: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

The company of 2021/2022 brought the smash theatre production ‘A Midsummer Night’s Dream’ to the college theatre for an exhilarating run in front of appreciative audiences.

This has not only been the first live performance for this group of students since they started their course in September 2020, but also the first time the college’s Alwyn Theatre has welcomed an audience for nearly two years.

The production was put together by a company of over twenty, year-two students. As well as a comprehensive social media marketing campaign, the group were tasked with managing all aspects of the production. Because of the pandemic, a wide range of risk assessments were completed by the team to ensure the safety of the cast and audience alike.

Students began auditioning for roles last September, before developing the project through rehearsals and production meetings. Students also took on a wide range of production roles, in order to achieve a full-scale show.

Coleg Llandrillo principal Lawrence Wood was in attendance on opening night and “thoroughly enjoyed” the performance. He took time out to speak to the students and staff soon after the curtain fell to relay his pride and gratitude to the group on a great first performance.

This performance was supported technically by several first-year students, who only joined the production a week before the first performance, managing the sound, lighting and cueing to a very high standard.

Kyle Whitfield from Colwyn Bay, who played the role of Bottom, said: "Learning a Shakespearian piece is a challenging venture, especially for a first show. It was a rewarding production, and we all felt a large sense of achievement at the final curtain."

Milly Howard from Old Colwyn, who was cast as Titania, added: "I found the entire process so enjoyable, and gained more knowledge and experience of performing on stage."

Jon Crowther, programme leader - Level 3 Performing & Production Arts, said: "The students have had a very challenging and limiting time due to the pandemic, and this project empowered, enthused and engaged all students to give them something to really get their teeth into. We are very proud of their achievement in putting a project of this size together during testing times.”

To find out more about our courses in Performing Arts, please visit www.gllm.ac.uk

Or call the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk