Rhan amser

Ydych chi eisiau astudio er mwyn datblygu sgiliau newydd, i ennill cymwysterau neu ar gyfer hamdden? Mae rhaglenni rhan amser yn cynnwys amrediad eang o weithgareddau dysgu a chyrsiau sydd wedi trawsnewid bywydau miloedd o oedolion.

Dewch o hyd i'ch cwrs

Gweld yr holl gyrsiau Rhan amser

Rydym yn cynnig cyrsiau rhan amser a chyrsiau nos ar draws gogledd-orllewin Cymru lle gallwch:

  • feithrin eich sgiliau a magu hyder.
  • gwella eich cyfleoedd am waith.
  • dysgu sgìl newydd a gwneud ffrindiau newydd yr un pryd!

Beth bynnag yw'ch diddordebau, bydd gennym yn sicr gwrs sy'n addas i chi!

Caiff cyrsiau eu cynnal ar ein holl gampysau, a hefyd mewn safleoedd anffurfiol yn y gymuned fel llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol.

Mae timau Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg yma i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau.

Gallwch anfon neges e-bost, ffonio neu alw heibio un o'n campysau, neu ddod i un o'n digwyddiadau agored.

Course Areas Adult