Rhan amser

Ydych chi eisiau astudio er mwyn datblygu sgiliau newydd, ennill cymwysterau neu i wella eich rhagolygon gwaith?

Dewch o hyd i'ch cwrs

Gweld yr holl gyrsiau Rhan amser

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau rhan amser yn ein campysau ar draws gogledd-orllewin Cymru.

Mae timau Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg yma i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau.

Gallwch anfon neges e-bost, ffonio neu alw heibio un o'n campysau, neu ddod i un o'n digwyddiadau agored.

ACL 1