Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Plymio - Dilyniant (Noswaith)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn, yn rhan-amser, 2 noson yr wythnos

  £500

Cofrestrwch
×

Plymio - Dilyniant (Noswaith)

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu:

 • Dealltwriaeth o gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fel sy’n briodol i wasanaethau adeiladu
 • Dealltwriaeth o agweddau ar gyflogaeth a chyflogadwyedd yn y sector
 • Sgiliau cyflogadwyedd a dealltwriaeth o sut mae’r rhain yn berthnasol i arfer cyfoes mewn crefft ddewisol
 • Eu gwybodaeth a’u gallu i gymhwyso gofynion iechyd a diogelwch gweithio ar safleoedd, gydag offer a chydag eraill wrth weithio mewn crefft ddewisol
 • Dealltwriaeth o’r mathau o waith a phrosiectau a wneir mewn crefft ddewisol, a chyd-ddibyniaeth y gwaith hwn gyda gwaith gan grefftwyr eraill, yn y cyfnod dylunio, adeiladu, defnyddio a chynnal a chadw
 • Dealltwriaeth o’r offer, technegau, defnyddiau a thechnolegau a ddefnyddir mewn crefft ddewisol a sut maent yn newid, ac wedi newid, dros amser
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n ofynnol mewn llwybr masnach dewisol, fel y nodir yn y ddogfen hon i’r safonau cenedlaethol perthnasol
 • Sgiliau ymarferol wrth gyflawni ystod eang o dasgau mewn crefft ddewisol
 • Y gallu i gynllunio a gwerthuso eu perfformiad yn effeithiol wrth gyflawni ystod eang o dasgau mewn crefft ddewisol

Mae’r unedau craidd i’w hastudio yn cynnwys:

 • Cyflogaeth a Chyflogadwyedd yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • Newid Arferion Dros Amser
 • Cynllunio a Gwerthuso Gwaith yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru

Unedau pwnc-benodol i’w hastudio:

 • Deall Egwyddorion Gwyddonol
 • Deall Systemau Plymio a Gwresogi Craidd
 • Deall Systemau Dŵr Oer
 • Deall Systemau Dŵr Poeth
 • Deall Systemau Gwres Canolog
 • Deall Systemau Dŵr Glaw
 • Deall Systemau Glanweithdra
 • Perfformio Gosod Systemau Plymio a Gwresogi

Gofynion mynediad

Rhaid eich bod wedi cwblhau craidd/sylfaen NEU fod yn gweithio mewn diwydiant gyda phrofiad perthnasol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy sesiynau addysgu a sesiynau ymarferol.

Asesiad

 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ar-lein
 • Trafodaeth broffesiynol gyda thiwtor

Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'