Sgiliau i Gynorthwyo Plant i Ddysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Skills for Work
 • Hyd:

  4 awr yr wythnos am 11 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hwn yn gwrs i unrhyw un sydd wedi dilyn y cwrs Cyflwyniad i fod yn Gynorthwyydd Adysgu neu sy'n ystyried cofrestru ar y cwrs fis Medi.

Byddwch chi'n astudio:

 • Magu Hunanhyder a Hunanymwybyddiaeth
 • Gwneud cais am swyddi Cynorthwyydd Addysgu
 • Datblygiad Plant
 • Profiad Gwaith yn seiliedig ar Ysgol
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Ymwybyddiaeth o drefn Gwrthfwlio
 • Credoau a Gwerthoedd

Dyddiadau Cwrs

Y Rhyl

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
17/03/202309:30 Dydd Gwener5.0012 -0 / 16DHB165624A

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Nid oes angen cyfweliad.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Y Rhyl
Dydd Gwener, 17/03/2023