Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Sgiliau i Gynorthwyo Plant i Ddysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  4 awr yr wythnos am 11 wythnos

Cofrestrwch
×

Sgiliau i Gynorthwyo Plant i Ddysgu

Cyrsiau Rhan-amser

Coleg Llandrillo, Y Rhyl
Dydd Gwener, 15/03/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hwn yn gwrs i unrhyw un sydd wedi dilyn y cwrs Cyflwyniad i fod yn Gynorthwyydd Adysgu neu sy'n ystyried cofrestru ar y cwrs fis Medi.

Byddwch chi'n astudio:

 • Magu Hunanhyder a Hunanymwybyddiaeth
 • Gwneud cais am swyddi Cynorthwyydd Addysgu
 • Datblygiad Plant
 • Profiad Gwaith yn seiliedig ar Ysgol
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Ymwybyddiaeth o drefn Gwrthfwlio
 • Credoau a Gwerthoedd

Dyddiadau Cwrs

Coleg Llandrillo, Y Rhyl

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
15/03/202409:30 Dydd Gwener4.0012 Am ddim3 / 16DHB165624A

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Nid oes angen cyfweliad.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Sgiliau ar gyfer gwaith
 • Datblygiad ac Addysg Plant

Dwyieithog:

n/a

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr

Datblygiad ac Addysg Plant

Myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth