Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 34 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hwn yn gwrs sydd wedi'i anelu'n bennaf at y rhai sy'n gweithio neu'n gobeithio gweithio fel Cynorthwywyr Addysgu mewn ysgolion Uwchradd.

Mae hefyd yn berthnasol i unrhyw un sy'n gweithio mewn ysgolion neu gyda phlant gan ei fod yn ymdrin ag ystod eang o faterion amrywiaeth fel: Trawsryweddol, moeseg, hawliau plant yng Nghymru, iechyd meddwl a lles, globaleiddio, deall gofalwyr ifanc, gwrth-fwlio, a deall straen.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/09/202218:00 Dydd Llun3.0034 -0 / 16CHG163567

Gofynion mynediad

Cwblhau'n llwyddiannus y cwrs Cyflwyniad i fod yn Gynorthwyydd Addysgu mewn Addysg Uwchradd

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Bydd gwersi yn gymysgedd o astudio yn yr ystafell ddosbarth a dysgu ar-lein.

Asesiad

Byddwch yn cyflwyno portffolio o'ch gwaith er mwyn i'r tiwtor ei asesu.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

Cynorthwywyr Ystafell Ddosbarth CACHE Lefel 2 (Tystysgrif ar gyfer Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Llun, 05/09/2022