Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Abergele
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    3 awr yr wythnos am 34 wythnos

Cofrestrwch
×

Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hwn yn gwrs sydd wedi'i anelu'n bennaf at y rhai sy'n gweithio neu'n gobeithio gweithio fel Cynorthwywyr Addysgu mewn ysgolion Uwchradd.

Mae hefyd yn berthnasol i unrhyw un sy'n gweithio mewn ysgolion neu gyda phlant gan ei fod yn ymdrin ag ystod eang o faterion amrywiaeth fel: Trawsryweddol, moeseg, hawliau plant yng Nghymru, iechyd meddwl a lles, globaleiddio, deall gofalwyr ifanc, gwrth-fwlio, a deall straen.

Gofynion mynediad

Cwblhau'n llwyddiannus y cwrs Cyflwyniad i fod yn Gynorthwyydd Addysgu mewn Addysg Uwchradd

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Bydd gwersi yn gymysgedd o astudio yn yr ystafell ddosbarth a dysgu ar-lein.

Asesiad

Byddwch yn cyflwyno portffolio o'ch gwaith er mwyn i'r tiwtor ei asesu.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

Cynorthwywyr Ystafell Ddosbarth CACHE Lefel 2 (Tystysgrif ar gyfer Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

  • Hyfforddiant Athrawon

Dwyieithog:

n/a

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth