Amddiffyn rhag Ymbelydredd Diploma NVQ Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
 • Hyd:

  104 wythnos (fel rhan o fframwaith gweithredoedd arbenigol COGENT)

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

 • Ymateb i ddigwyddiadau ymbelydredd o fewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Sut mae ymateb i ddigwyddiadau ymbelydredd mewn amgylchedd ïoneiddio.
 • Monitro peryglon ymbelydredd mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Sut i fonitro peryglon ymbelydredd mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Monitro cyflwr ymbelydrol yn ystod gweithgareddau gwaith mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Sut i fonitro peryglon ymbelydredd mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Monitro pobl yn ystod gweithgareddau gwaith yn ymwneud ag ymbelydredd mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.

Gofynion mynediad

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Yn y gweithle

Asesiad

Bydd tystiolaeth yn dangos cymhwysedd dysgwr mewn amgylchedd gwir neu realistig.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.