Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Amddiffyn rhag Ymbelydredd Diploma NVQ Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  104 wythnos (fel rhan o fframwaith gweithredoedd arbenigol COGENT)

Cofrestrwch
×

Amddiffyn rhag Ymbelydredd Diploma NVQ Lefel 2

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

 • Ymateb i ddigwyddiadau ymbelydredd o fewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Sut mae ymateb i ddigwyddiadau ymbelydredd mewn amgylchedd ïoneiddio.
 • Monitro peryglon ymbelydredd mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Sut i fonitro peryglon ymbelydredd mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Monitro cyflwr ymbelydrol yn ystod gweithgareddau gwaith mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Sut i fonitro peryglon ymbelydredd mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.
 • Monitro pobl yn ystod gweithgareddau gwaith yn ymwneud ag ymbelydredd mewn amgylchedd ymbelydredd ïoneiddio.

Gofynion mynediad

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Yn y gweithle

Asesiad

Bydd tystiolaeth yn dangos cymhwysedd dysgwr mewn amgylchedd gwir neu realistig.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2+3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith