Ffotograffiaeth a Photoshop

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd:

  8 wythnos.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i ddeall eich camera a meddalwedd digidol. Bydd hefyd yn cryfhau eich sgiliau ffotograffiaeth presennol.

Byddwch yn cael eich cyflwyno i hanfodion ffotograffiaeth, o gyfansoddiad lluniau a rheolyddion sylfaenol camerâu i Adobe Photoshop a Lightroom.

Ar y cwrs byddwch yn dysgu am:

 • Reolyddion sylfaenol camerâu
 • Cyfansoddiad lluniau
 • Hyd ffocws
 • Cydbwysedd lliw
 • Triongl amlygu (agorfa, caead, ISO)
 • Golygu
 • Trosglwyddo ffotograffau o gamera i gyfrifiadur
 • Y papur cyswllt
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Lightroom
 • Peth o hanes ffotograffiaeth a ffotograffwyr

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â David Clarke: clarke1d@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Gweithdai wythnosol.

Asesiad

Aseiniadau wythnosol. Bydd angen portffolio o'r lluniau a dynnwyd gennych yn ystod y cwrs ar gyfer asesiad terfynol.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn i ddechreuwyr gallwch symud ymlaen i'r cwrs byr Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddogfennol. Mae llawer o gyrsiau eraill ar gael mewn ffotograffiaeth a chelf a dylunio hefyd, un ai'n rhan neu'n llawn amser.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.