Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Seicoleg/Cymdeithaseg/Troseddeg - Cwrs Gloywi

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caergybi
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  5 awr yr wythnos am 10 wythnos (yna gall myfyrwyr gofrestru ar y cwrs 10 wythnos canlynol yn nhermau 1 a 2)

Gwnewch gais
×

Seicoleg/Cymdeithaseg/Troseddeg - Cwrs Gloywi

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rhai sydd wedi cwblhau blwyddyn 1 y cwrs neu'r rhai sydd â rhywfaint o wybodaeth am y pynciau.

Mae enghreifftiau o bynciau sy'n cael sylw yn y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Seicoleg datblygiad
 • Camymddwyn Cyfiawnder
 • Cymdeithasau anghyfartal
 • Dadl Natur yn erbyn Anogaeth
 • Newidiadau Cymdeithasol

Yn ogystal, bydd y myfyriwr yn gwella ei sgiliau llythrennedd, TGCh ac astudio ymhellach.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu hymrwymiad i gwblhau'r 10 wythnos llawn.

Cyflwyniad

Cyflwyniadau, gwaith grŵp ac unigol, posteri, astudiaethau achos a thrafodaethau.

Asesiad

Gwaith cwrs

Dilyniant

 • Cwrs Cyn-Fynediad neu Gwrs Mynediad.
 • Cynnydd i waith gofal cymdeithasol
 • Cwrs Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Cyrsiau Hamdden
 • Dychwelwch i'r astudiaeth

Dwyieithog:

n/a

Cyrsiau Hamdden

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cyrsiau Hamdden

Dychwelwch i'r astudiaeth

Myfyriwr yn gweithio ar liniadur yn y llyfrgell