Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llyfrgell Bae Colwyn
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  N/A

Gwnewch gais
×

Cyflogadwyedd a Gweinyddiaeth

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Llyfrgell Bae Colwyn
Dydd Mawrth, 03/09/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n chwilio am gyflogaeth? Ydych chi'n cael trafferth defnyddio cyfrifiadur a ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i ennill dealltwriaeth sylfaenol o:

Microsoft Word:

 • Creu, golygu, a fformatio testun

Pwynt Pwer:

 • Creu cyflwyniad

 • Perfformio golygu testun uwch

 • Ychwanegu elfennau graffigol gan ddefnyddio

Excel:

 • Creu taenlen

 • Perfformio cyfrifiadau

 • Argraffu llyfrau gwaith

Dyddiadau Cwrs

Llyfrgell Bae Colwyn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/09/202410:00 Dydd Mawrth2.5015 Am ddim0 / 10CCD155456

Gofynion mynediad

Mae angen i chi fod â rhywfaint o wybodaeth gyfrifiadurol sylfaenol yn barod.

Dim angen cyfweliad.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Sgiliau ar gyfer gwaith

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr