Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1-2 flynedd

Gwnewch gais
×

Crefft Peirianneg Lefel 3

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Llangefni

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, cewch feithrin sgiliau a gwybodaeth uwch a fydd yn eich paratoi i weithio mewn amrywiaeth o swyddi ym maes peirianneg, mewn diwydiannau sy'n cynnig cymorth technegol a diwydiannau gweithgynhyrchu megis; melino, troi, gwneud offer a chynnal a chadw.

Mae'r cwrs yn gymysgedd o dasgau ymarferol mewn gweithdai sy'n cyrraedd safonau'r diwydiant a gweithgareddau ystafell ddosbarth i feithrin dealltwriaeth o egwyddorion peirianneg.

Mae cyflogwyr lleol a rhyngwladol yn rhoi gwerth ar y cymhwyster hwn, a bydd yn eich paratoi i wneud cynnydd proffesiynol ac addysgol mewn swyddi llawn amser a phrentisiaethau.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf un o'r isod:

 • Wedi cwblhau'r cwrs Crefft Peirianneg Lefel 2 neu
 • Wedi ennill cymhwyster cyfatebol lefel 2 neu
 • brofiad gwaith cyfatebol (ystyrir pob cais ar sail unigol)

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad a fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Arddangosiadau ymarferol
 • Tasgau gweithdy realistig
 • Gweithgareddau ystafell ddosbarth
 • Efallai y bydd angen i chi gwblhau 150 awr o brofiad gwaith

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU a/neu
 • Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Asesiadau ymarferol
 • Asesiadau ar-lein
 • Cwestiynau llafar
 • Cwestiynau ysgrifenedig
 • Taflenni tasgau byr i ddysgwyr eu cwblhau'n annibynnol

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i'r canlynol:

 • Prentisiaethau ym maes Peirianneg (Prentisiaeth Lefel 3 mewn Peirianneg)
 • Cyflogaeth

Mae cyflogwyr yn rhoi gwerth ar y cymhwyster hwn, a bydd yn eich paratoi i wneud cynnydd proffesiynol.

Mae Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch hefyd yn ddewisiadau a allai apelio os ydych yn chwilio am waith yn lleol neu gyda chwmnïau cenedlaethol mwy.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Dolgellau

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith