Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Bangor
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  10 wythnos, 2 awr yr wythnos

Gwnewch gais
×

Sgiliau Ysgrifennu Creadigol

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs byr 'Ysgrifennu er mwyn Pleser neu er mwyn Cyhoeddi' yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Ysgrifennu Creadigol. Byddwch yn dysgu am holl elfennau'r broses greadigol, fel datblygu lleoliad, strwythurau a chymeriadau. Cewch gyfle i gyfansoddi amrywiaeth o ddarnau, yn cynnwys: straeon, sgriptiau a cherddi. Yn bennaf oll, cewch gyfle i fagu hyder fel awdur a hynny mewn amgylchedd cefnogol.

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

 • Yn y dosbarth

Asesiad

 • Portffolio ysgrifenedig

Dilyniant

Gall myfyrwyr fynd ymlaen i gyfansoddi a chyhoeddi eu gwaith eu hunain, cofrestru ar gwrs TGAU neu Lefel A Saesneg, ac astudio Ysgrifennu Creadigol mewn Prifysgol.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyrsiau Hamdden

Dwyieithog:

n/a

Cyrsiau Hamdden

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cyrsiau Hamdden