Cynhyrchu Cyfryngau (Teledu a Ffilm) Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Llangefni, Rhos-on-Sea
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Llawn Amser
 • Maes Rhaglenni
  International, Y Cyfryngau, Teledu a Ffilm
 • Hyd

  1-2 flynedd

 • Math o gwrs
  Llawn Amser
 • Dwyieithog
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

A oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gyrfa werth chweil yn y diwydiant ffilmiau? Neu a hoffech fod yn un o'r genhedlaeth nesaf a fydd yn gweithio ar gynyrchiadau teledu?

Os oes gennych ddiddordeb byw ym myd teledu, ac os oes gennych restr o gyfarwyddwyr ffilmiau sy'n eich ysbrydoli, mae'n bosib mai dyma'r cwrs i chi.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau yn y gweithdy
 • Dysgu drwy wneud gwaith ymarferol
 • Darlithoedd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Gwaith ymarferol
 • Cynyrchiadau gorffenedig
 • Tystiolaeth o waith ymchwil
 • Cyflwyniadau

Cewch adborth ysgrifenedig ar eich holl aseiniadau, ynghyd â manylion eich gradd a chyngor ar sut i'w gwella.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, bydd gennych nifer o ddewisiadau academaidd a phroffesiynol.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Cynhyrchu ar gyfer y Cyfryngau Darlledu

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos
Llangefni