Hyfforddi i fod yn aelod o Griw Caban

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Teithio a Thwristiaeth
 • Hyd:

  1 noson yr wythnos am 24 wythnos, gydag ymweliadau allanol i gael hyfforddiant gan gwmnïau hedfan.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi swydd sy'n cynnig cyfle i chi deithio, i ddarganfod diwylliannau newydd a chymysgu â phobl o bob cwr o'r byd. Bydd ein cwrs Hyfforddi i fod yn aelod o Griw Caban yn cyflwyno'r sgiliau hanfodol er mwyn i chi ddilyn eich gyrfa ddelfrydol yn y diwydiant awyrennau.

Byddwch yn dysgu sut mae cydlynu hediad diogel, sut i baratoi caban ymdrin â theithwyr, cyflawni gweithdrefnau diogelwch yn ogystal ag ymdrin â digwyddiadau brys. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant ymarferol ac yn cael cyfle i gael profiad gwirioneddol o'r swydd yn ystod ymweliad allanol.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond dylai safon eich Saesneg llafar ac ysgrifenedig fod yn dda. Gofynnir i fyfyrwyr wisgo gwisg Criw Caban y coleg i bob sesiwn, gan gynnwys y sesiynau hyfforddi allanol.

Cyflwyniad

Rhaid i'r dysgwyr gwblhau 6 uned orfodol yn llwyddiannus. Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Cyflwyniadau
 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithiol)

Asesiad

 • Asesiadau ac aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arddangos sgiliau ymarferol

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys cyrsiau eraill ym maes Teithio a Thwristiaeth.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.