Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad CACHE Lefel 3 mewn Cefnogi, Addysgu a Dysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  17 wythnos

Cofrestrwch
×

Dyfarniad CACHE Lefel 3 mewn Cefnogi, Addysgu a Dysgu

Cyrsiau Rhan-amser

Abergele
Dydd Llun, 22/01/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer rhai sydd yn gweithio mewn ysgol dan oruchwyliaeth neu rai sydd eisiau gweithio mewn ysgolion, er enghraifft Cynorthwyydd Dosbarth Lefel 3.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
22/01/202409:30 Dydd Llun5.0017 £3480 / 16CHG91623A

Gofynion mynediad

 • Rhaid i rai sydd am gael lle ar y rhaglen ddod i gyfweliad.
 • Wedi cwblhau Dyfarniad Lefel 2 NCFE CACHE mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu FfCCh
 • A/neu brofiad tymor hir o weithio mewn ysgol.
 • Arddangos sgiliau Llythrennedd Lefel 2 cryf neu lefel cyfwerth
 • Bydd gofyn i chi hefyd fod yn gweithio mewn ysgol neu'n gwirfoddoli mewn lleoliad ysgol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs lefel 3 hwn gan amlaf yn y coleg mewn sesiynau dosbarth, gweithgareddau ymarferol a thiwtorialau ac yn cynnwys lleoliad gwaith/gwaith mewn ysgol.

Asesiad

Mae angen cyflwyno portffolio o waith yn dangos gwybodaeth ysgrifenedig.

Dilyniant

 • Dyfarniad Lefel 2 NCFE CACHE mewn Cefnogi Pobl sydd ag Anableddau Dysgu
 • Tystysgrif CACHE Lefel 3 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
 • Diploma Lefel 3 mewn Cefnogaeth Arbenigol i Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion.

Gwybodaeth campws Abergele

Rhaid i ddysgwyr cyflawni 4 uned orfodol Lefel 3, cyfwerth â 12 credyd i ennill y cymhwyster hwn. Mae unedau'n cynnwys:

 • Trefniadaeth Ysgolion
 • Diogelu
 • Cyfathrebu a Pherthnasau Proffesiynol
 • Datblygiad Plant

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Hyfforddiant Athrawon

Dwyieithog:

n/a

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth