Dyfarniad CACHE Lefel 3 mewn Cefnogi, Addysgu a Dysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd:

  17 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer rhai sydd yn gweithio mewn ysgol dan oruchwyliaeth neu rai sydd eisiau gweithio mewn ysgolion, er enghraifft Cynorthwyydd Dosbarth Lefel 3.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i rai sydd am gael lle ar y rhaglen ddod i gyfweliad.
 • Wedi cwblhau Dyfarniad Lefel 2 NCFE CACHE mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu FfCCh
 • A/neu brofiad tymor hir o weithio mewn ysgol.
 • Arddangos sgiliau Llythrennedd Lefel 2 cryf neu lefel cyfwerth
 • Bydd gofyn i chi hefyd fod yn gweithio mewn ysgol neu'n gwirfoddoli mewn lleoliad ysgol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs lefel 3 hwn gan amlaf yn y coleg mewn sesiynau dosbarth, gweithgareddau ymarferol a thiwtorialau ac yn cynnwys lleoliad gwaith/gwaith mewn ysgol.

Asesiad

Mae angen cyflwyno portffolio o waith yn dangos gwybodaeth ysgrifenedig.

Dilyniant

 • Dyfarniad Lefel 2 NCFE CACHE mewn Cefnogi Pobl sydd ag Anableddau Dysgu
 • Tystysgrif CACHE Lefel 3 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
 • Diploma Lefel 3 mewn Cefnogaeth Arbenigol i Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion.

Gwybodaeth campws Abergele

Rhaid i ddysgwyr cyflawni 4 uned orfodol Lefel 3, cyfwerth â 12 credyd i ennill y cymhwyster hwn. Mae unedau'n cynnwys:

 • Trefniadaeth Ysgolion
 • Diogelu
 • Cyfathrebu a Pherthnasau Proffesiynol
 • Datblygiad Plant

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Cyfrif Dysgu Personol