Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos, 10 - 12 wythnos.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich dysgu am hanfodion plymwaith DIY, yn cynnwys gweithio gyda pheipiau copr, sodro, gosod rheiddiaduron a gosod cwteri.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy sesiynau gweithdy fydd yn cyfuno theori â gwaith ymarferol.

Asesiad

Arsylwadau a thasgau ymarferol.

Dilyniant

Sylfaen mewn Plymio a Thrydanol

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig