Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos, 10 - 12 wythnos.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich dysgu am hanfodion plymwaith DIY, yn cynnwys gweithio gyda pheipiau copr, sodro, gosod rheiddiaduron a gosod cwteri.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy sesiynau gweithdy fydd yn cyfuno theori â gwaith ymarferol.

Asesiad

Arsylwadau a thasgau ymarferol.

Dilyniant

Sylfaen mewn Plymio a Thrydanol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol