Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Bangor, Llangefni, Caernarfon, Caergybi
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Dychwelwch i'r astudiaeth
  Sgiliau Sylfaenol
 • Hyd:

  34 wythnos – 2 awr yr wythnos.

  Gall hyd y cwrs amrywio yn dibynnu ar leoliad.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd am gael help gyda'i fathemateg - i wella'i sgiliau neu i ddechrau o'r dechrau. Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif ar lefel sy'n gweddu i chi.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs

Cyflwyniad

Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o addysgu.

Asesiad

Byddwch yn cael eich hasesu drwy dasg a phrawf.

Dilyniant

Symud ymlaen i gyrsiau Addysg Bellach neu gyrsiau cymunedol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.