Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  34 wythnos, 3 awr yr wythnos

Cofrestrwch
×

Addurno Cacennau Lefel 1

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i amrediad eang o fyfyrwyr sydd am feithrin sgiliau ym maes addurno cacennau a chrefft siwgr, naill ai i ddibenion swydd neu er diddordeb personol. Rhaid talu (oddeutu £60) i gofrestru gyda'r bwrdd dyfarnu.

Byddwch yn dysgu sut i wneud cacennau dathlu gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau:

 • Gorchuddio a Pheipio ag Eisin Caled
 • Llythrennu
 • Siapiau eisin
 • Stensilio
 • Peipio Blodau
 • Gorchuddio â Phast Siwgr
 • Boglynnu a Chrimpio
 • Modelu
 • Dylunio a Theori
 • Cacennau bach a Bisgedi

Am fwy o wybodaeth ebostiwch Sam Russell - russel1s@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Yn y dosbarth, bydd gofyn i chi wisgo côt wen neu siaced cogydd.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu mewn sesiynau ymarferol a thrwy gyfrwng arddangosiadau.

Asesiad

Asesu gwaith ymarferol ac adeiladu portffolio.

Dilyniant

Addurno Cacennau Lefel 2

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Lletygarwch ac Arlwyo

Dwyieithog:

n/a

Lletygarwch ac Arlwyo

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Lletygarwch ac Arlwyo

Cogydd yn coginio mewn cegin