Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyfrifiadura a Sgiliau Digidol - Cwrs Gloywi

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Bangor, Llangefni, HWB Dinbych, Lleoliad cymunedol, Llyfrgell Bae Colwyn, Caernarfon, Caergybi, Llyfrgell Conwy, Cwt y Geids, Llanrwst, Llyfrgell Llandudno, Llyfrgell Prestatyn, Llyfrgell y Rhyl
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Mae cyrsiau'n rhedeg dros ystod o oriau ac wythnosau.

Gwnewch gais
×

Cyfrifiadura a Sgiliau Digidol - Cwrs Gloywi

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Beaumaris Library
Dydd Iau, 14/03/2024
Beaumaris Library
Dydd Gwener, 15/03/2024
Coleg Menai Caernarfon
Dydd Llun, 11/03/2024
Coleg Menai Caernarfon
Dydd Llun, 23/09/2024
Coleg Menai Holyhead
Dydd Iau, 14/03/2024
Coleg Menai Holyhead
Dydd Iau, 26/09/2024
Coleg Menai, Bangor
Dydd Mawrth, 12/03/2024
Coleg Menai, Bangor
Dydd Mawrth, 24/09/2024
The Dragon Theatre
Dydd Llun, 23/09/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae ein cyfres o gyrsiau llythrennedd digidol yn addas i'r sawl sydd am ddysgu sut i ddefnyddio technoleg mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol. Cyflwynir y sesiynau gan diwtoriaid cyfeillgar fydd yn cynllunio eu gwersi i fodloni diddordebau'r myfyrwyr, pa un ai a ydynt yn astudio er mwyn datblygu eu gyrfa neu er pleser yn unig.

Byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a ddysgwyd ar y cwrs i ddechreuwyr.

Byddwch yn ehangu eich sgiliau chwilio'r rhyngrwyd gan ddefnyddio technegau chwilio mwy datblygedig. Byddwch hefyd yn dysgu sut i werthuso a dadansoddi'n feirniadol y wybodaeth rydych yn ei chanfod ar-lein.

Byddwch yn defnyddio eich cyfrif e-bost i ddibenion gwahanol, gan ddefnyddio'r rhaglenni sydd ar gael i chi fel gyriant storio i gadw ffeiliau a ffolderi ac adnoddau swyddfa ar-lein.

Gall pynciau amrywio ar wahanol gampysau.

Dyddiadau Cwrs

Beaumaris Library

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
14/03/202409:15 Dydd Iau3.0011 Am ddim0 / 6D0019105

Beaumaris Library

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
15/03/202412:30 Dydd Gwener3.0011 Am ddim0 / 6D0019103

Coleg Menai Caernarfon

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/03/202412:30 Dydd Llun3.0011 Am ddim0 / 14D0018573

Coleg Menai Caernarfon

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
23/09/202413:00 Dydd Llun2.5010 Am ddim0 / 14D0017778

Coleg Menai Holyhead

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
14/03/202413:00 Dydd Iau2.5010 Am ddim0 / 14D0019096

Coleg Menai Holyhead

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
26/09/202413:00 Dydd Iau2.5010 Am ddim0 / 14D0017737

Coleg Menai, Bangor

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/03/202409:00 Dydd Mawrth3.0012 Am ddim1 / 14D0018574

Coleg Menai, Bangor

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
24/09/202409:30 Dydd Mawrth2.5010 Am ddim0 / 14D0017780

The Dragon Theatre

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
23/09/202413:00 Dydd Llun2.5010 Am ddim0 / 10D0017805

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol
 • Portffolios gwaith

Dilyniant

 • Cyfrifiadura a Sgiliau Digidol - Uwch
 • Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o raglenni gyda Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 0

Maes rhaglen:

 • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau