Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Bangor, Llangefni, HWB Dinbych, Caernarfon, Caergybi
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Dychwelwch i'r astudiaeth
  Sgiliau Sylfaenol
 • Hyd:

  34 wythnos, 2.5 awr yr wythnos.

  Gall hyd y cwrs amrywio yn dibynnu ar leoliad.

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd am gael help gyda'i Saesneg - i wella'i sgiliau neu i ddechrau o'r dechrau. Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu ar lefel sy'n gweddu i chi. Byddwn yn teilwra'r addysgu i ateb eich gofynion chi, boed yn ddiddordebau neu yn anghenion cyflogaeth.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/09/202218:00 Dydd Mawrth2.5015 -4 / 12LGN164948

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Cyflwyniad

 • Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth a byddwn yn defnyddio gwahanol ddulliau o addysgu.

Asesiad

 • Byddwch yn cael eich hasesu drwy gyfrwng tasg o dan reolaeth a phrawf ar lein.

Dilyniant

Symud ymlaen i gyrsiau Addysg Bellach neu i gyrsiau cymunedol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 06/09/2022