Adeiladu - NVQ Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Cyfrif Dysgu Personol, Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd

  Rhaid cwblhau'r holl waith ymhen 18 mis.

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn gweithio ar safle adeiladu gallwch ennill NVQ lefel 2 neu 3 heb orfod dod i'r coleg. Bydd asesydd yn dod i'ch gweithle ac yn eich tywys drwy'r cymhwyster.

FFI: £200

Gofynion mynediad

Rhaid wrth beth profiad o ddilyn crefft berthnasol.

Cyflwyniad

 • Cyfarfodydd â'r asesydd a llenwi llyfrynnau cwestiynau.

Asesiad

 • Asesiadau ar y safle, tystiolaeth gan dystion a thystiolaeth ffotograffig.

Dilyniant

Adeiladu - NVQ Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol