Adeiladu - NVQ Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Rhaid cwblhau'r holl waith ymhen 18 mis.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn gweithio ar safle adeiladu gallwch ennill NVQ lefel 2 neu 3 heb orfod dod i'r coleg. Bydd asesydd yn dod i'ch gweithle ac yn eich tywys drwy'r cymhwyster.

FFI: £200

Gofynion mynediad

Rhaid wrth beth profiad o ddilyn crefft berthnasol.

Cyflwyniad

 • Cyfarfodydd â'r asesydd a llenwi llyfrynnau cwestiynau.

Asesiad

 • Asesiadau ar y safle, tystiolaeth gan dystion a thystiolaeth ffotograffig.

Dilyniant

Adeiladu - NVQ Lefel 3