Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Denbigh HWB, Community Location
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni:
  Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 10 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn trafod byddardod ac yn datblygu eich sgiliau arwyddo; bydd hefyd yn eich gwneud yn fwy cyfforddus wrth gyfarfod pobl fyddar neu drwm eu clyw.

Dewch i ddysgu'r sgiliau canlynol:

 • Sut i ddefnyddio arwyddion y wyddor
 • Sut i gyflwyno'ch hun
 • Sut i archebu bwyd
 • Sut i arwyddo rhifau, e.e. oedran, arian, amser
 • Teulu
 • Enwau lleoedd
 • Diwylliant y byddar ac ymwybyddiaeth o fyddardod

Dyddiadau Cwrs

Llyfrgell Bae Colwyn

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
20/01/202213:00 Dydd Iau3.0010 -0 / 16CCD131363

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
21/01/202209:30 Dydd Gwener3.0010 -0 / 16CCD138010

Llandrillo-yn-Rhos

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/01/202218:00 Dydd Mercher3.0010 -0 / 16CCD138011

Llandrillo-yn-Rhos

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
20/01/202209:30 Dydd Iau3.0010 -0 / 16CCD131360

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol

Dilyniant

Iaith Arwyddion Prydeinig Lefel Un iBSL

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llyfrgell Bae Colwyn
Dydd Iau, 20/01/2022
Dysgu o Bell
Dydd Gwener, 21/01/2022
Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Mercher, 19/01/2022
Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Iau, 20/01/2022