Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, HWB Dinbych, Lleoliad cymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 10 wythnos

Gwnewch gais
×

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)
Dydd Gwener, 06/09/2024
Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)
Dydd Gwener, 14/03/2025
Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Llun, 02/09/2024
Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea
Dydd Mawrth, 03/09/2024
Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea
Dydd Mawrth, 03/09/2024
Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea
Dydd Mercher, 04/09/2024
Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea
Dydd Mawrth, 19/11/2024
Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea
Dydd Mawrth, 11/02/2025
HWB Dinbych
Dydd Mawrth, 03/09/2024
Wellbeing Hub Wrexham
Dydd Llun, 09/09/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn trafod byddardod ac yn datblygu eich sgiliau arwyddo; bydd hefyd yn eich gwneud yn fwy cyfforddus wrth gyfarfod pobl fyddar neu drwm eu clyw.

Dewch i ddysgu'r sgiliau canlynol:

 • Sut i ddefnyddio arwyddion y wyddor
 • Sut i gyflwyno'ch hun
 • Sut i archebu bwyd
 • Sut i arwyddo rhifau, e.e. oedran, arian, amser
 • Teulu
 • Enwau lleoedd
 • Diwylliant y byddar ac ymwybyddiaeth o fyddardod

Dyddiadau Cwrs

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/09/202413:30 Dydd Gwener3.0010 Am ddim8 / 16CGN131359D

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
14/03/202509:30 Dydd Gwener3.0010 Am ddim0 / 16CGN131359E

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
02/09/202418:00 Dydd Llun3.0010 Am ddim1 / 15CGN131359C

Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/09/202418:00 Dydd Mawrth3.0010 Am ddim10 / 16CGN131359

Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/09/202413:00 Dydd Mawrth3.0010 Am ddim2 / 16CGN131359B

Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/09/202418:00 Dydd Mercher3.0010 Am ddim2 / 16CGN131359F

Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/11/202418:00 Dydd Mawrth3.0010 Am ddim1 / 16CGN131360

Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/02/202518:00 Dydd Mawrth3.0010 Am ddim0 / 16CGN131365

HWB Dinbych

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
03/09/202409:30 Dydd Mawrth3.0010 Am ddim1 / 16CGN131359A

Wellbeing Hub Wrexham

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/09/202409:30 Dydd Llun3.0010 Am ddim0 / 16CGN131402

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol

Dilyniant

Iaith Arwyddion Prydeinig Lefel Un iBSL

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 0

Maes rhaglen:

 • Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion

Dwyieithog:

n/a

Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion