Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, HWB Dinbych, Lleoliad cymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 10 wythnos

Cofrestrwch
×

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Cyrsiau Rhan-amser

Bangor
Dydd Gwener, 12/01/2024
HWB Dinbych
Dydd Mawrth, 09/01/2024
Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Mawrth, 09/01/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn trafod byddardod ac yn datblygu eich sgiliau arwyddo; bydd hefyd yn eich gwneud yn fwy cyfforddus wrth gyfarfod pobl fyddar neu drwm eu clyw.

Dewch i ddysgu'r sgiliau canlynol:

 • Sut i ddefnyddio arwyddion y wyddor
 • Sut i gyflwyno'ch hun
 • Sut i archebu bwyd
 • Sut i arwyddo rhifau, e.e. oedran, arian, amser
 • Teulu
 • Enwau lleoedd
 • Diwylliant y byddar ac ymwybyddiaeth o fyddardod

Dyddiadau Cwrs

Bangor

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/01/202409:30 Dydd Gwener3.0010 -6 / 16CGN131365

HWB Dinbych

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/01/202409:30 Dydd Mawrth3.0010 -4 / 16CGN131363

Llandrillo-yn-Rhos

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/01/202418:00 Dydd Mawrth3.0010 -8 / 16CGN131360

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

 • Perfformio ac arsylwi
 • Dangos sgiliau ymarferol

Dilyniant

Iaith Arwyddion Prydeinig Lefel Un iBSL

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 0

Maes rhaglen:

 • Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion

Dwyieithog:

n/a

Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion