Sgiliau Cyfathrebu mewn Amgylchedd Meddygol Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
  Busnes a Gweinyddiaeth
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 15 wythnos - £159

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod yr uned hon yw galluogi'r dysgwr i feithrin gwybodaeth a sgiliau er mwyn cyfathrebu'n briodol ag ystod eang o bobl mewn amgylchedd meddygol. Arfogi'r dysgwyr â sgiliau a hyder i gyfathrebu wyneb yn wyneb, yn ysgrifenedig a heb siarad, ac i gynyddu dealltwriaeth dysgwr o bwysigrwydd cyfathrebu a'r ffactorau a all wneud cyfathrebu'n anodd. Byddwch y dysgwr yn datblygu sgiliau i lunio dogfennau ysgrifenedig priodol mewn amgylchedd meddygol.

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn eich arfogi â sgiliau pwysig ar gyfer meddygol mewn gwaith gweinyddu meddygol. Gall eich cynorthwyo i lwyddo mewn rôl weinyddol o unrhyw fath mewn sefydliad Gwasanaeth Iechyd Gwladol o unrhyw faint yn cynnwys: Ysgrifennydd, Derbynnydd, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Personol, Clerc Cofnodion Meddygol a Chlerc Ward.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/03/202313:00 Dydd Mercher3.0015 £1590 / 12EXG142697E

Gofynion mynediad

Ystyrir defnydd da o iaith (Saesneg) yn fanteisiol gyda phwyslais arbennig ar gywirdeb wrth sillafu.

Cyflwyniad

Sesiynau addysgu gan ddefnyddio trafodaethau, ymarferion/gweithgareddau ymarferol, taflenni gwaith, asesiadau, cyfarwyddiadau uniongyrchol, sesiynau darlithio, fideos a dulliau dysgu eraill

Bydd gwaith cartref a dysgu annibynnol yn rhan annatod o'r cwrs.

Asesiad

Bydd yr holl waith yn cael ei asesu drwy gyfuniad o’r dulliau canlynol; portffolio o dystiolaeth; Asesiadau; Cwestiynau atebion byr.

Dilyniant

Dilyniant:

 • Sgiliau Gweinyddol mewn Amgylchedd Meddygol L2
 • Trawsgrifiad clywedol ym maes meddygaeth L2
 • Gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel Gweinyddwr Meddygol L2
 • Terminoleg Feddygol ar gyfer Gweinyddwyr L2

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mercher, 01/03/2023