DIY - Sgiliau Gwaith Coed ar gyfer y Cartref

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 noson yr wythnos am 5 wythnos.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i hongian drysau, trwsio cloeon a chliciedi a thrwsio architrafau a sgyrtinau.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Rhaid i bob myfyriwr darparu Cyfarpar Amddiffyn Personol eu hunain.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy sesiynau gweithdy fydd yn cyfuno theori â gwaith ymarferol.

Asesiad

Arsylwadau a thasgau ymarferol.

Dilyniant

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Asiedydd (City and Guilds)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol