Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

DIY - Sgiliau Gwaith Coed ar gyfer y Cartref

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 noson (Dydd Ian) yr wythnos am 12 wythnos.

Cofrestrwch
×

DIY - Sgiliau Gwaith Coed ar gyfer y Cartref

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i hongian drysau, trwsio cloeon a chliciedi a thrwsio architrafau a sgyrtinau.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Rhaid i bob myfyriwr darparu Cyfarpar Amddiffyn Personol eu hunain.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy sesiynau gweithdy fydd yn cyfuno theori â gwaith ymarferol.

Asesiad

Arsylwadau a thasgau ymarferol.

Dilyniant

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Asiedydd (City and Guilds)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig