Tystysgrif mewn Gosod a Phrofi Systemau Ffotofoltaidd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  4 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r dyfarniad hwn wedi'i anelu at drydanwyr cymwys fydd yn gosod systemau ffotofoltaidd domestig sydd wedi'u cysylltu i'r grid sydd un ai wedi'u hintegreiddio i, neu osod ar annedd domestig.

Mae'n ymdrin â gosod systemau domestig o fewn manylebau rhagnodedig ac felly nid yw'n trafod systemau wal cynllun, gwydr a llen.

£620

Gofynion mynediad

Rhiad i ymgeiswyr fod yn gweithio fel trydanwyr, gyda chymwysterau priodol sy'n ymwneud â gosod offer trydanol megis NVQ Lefel 3, gwybodaeth am Reoliadau Weirio'r IEE ac archwilio a phrofi.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio yn y diwydiant contractio trydanol.

Cyflwyniad

Bydd yr ymgeiswyr yn ennill yr hyder i ddewis, gosod, profi a chomisiynu systemau ffotofoltaidd solar domestig.

Byddwch yn datblygu eich sgiliau a'ch gwaith theori gyda hyfforddwr cymwys drwy gyfrwng 2 uned, 8 modiwl a phrofiad ymarferol ar rigiau dan do sydd wedi'u hadeiladu'n bwrpasol.

Asesiad

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r ddau asesiad yn llwyddiannus.

 • Uned 1: Gwybodaeth am systemau ffotofoltaidd: Ysgrifenedig - ateb byr
 • Uned 2: Gwaith gosod ymarferol: Asesiad ymarferol

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.