UAL Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Perfformio Sioeau Cerdd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes Rhaglenni:
  Celfyddydau Perfformio, Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth
 • Hyd:

  1 blwyddyn, hyd at 15 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y sgiliau a ddatblygir yn ystod y cymhwyster hefyd yn cynorthwyo myfyrwyr sy'n bwriadu mynd ymlaen i weithio yn y diwydiannau creadigol.

Bydd y cymhwyster hwn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ymestyn a mireinio lefel eu sgiliau ymarferol, a diffinio eu diddordebau personol a maes arbenigedd.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiannau creadigol i archwilio, datblygu a phrofi eu creadigrwydd mewn strwythur cymhwyster sydd yn ysgogi ac yn heriol, ac yn eu cynorthwyo i bontio i faes hyfforddiant uwch neu hyfforddiant.

Bydd y cwrs yn diffinio eich hunaniaeth artistig, yn cynnig cyfle i chi ganolbwyntio ar eich cryfderau, yn rhoi'r cyfle i chi weithio fel aelod o gwmni perfformwyr ac yn gorffen gyda pherfformiad arddangosfa o flaen cynulleidfa.

Gofynion mynediad

80 pwynt UCAS (neu deilyngdod mewn cymhwyster Lefel 3), yn ddelfrydol mewn pwnc creadigol perthnasol.

Cyflwyniad

Gweithdai arbenigol - Actio/Canu/Dawnsio a'r diwydiannau creadigol cyfredol. Gwaith grŵp a phrosiect oddi mewn i'r coleg ynghyd a thu allan mewn gosodiadau proffesiynol

Asesiad

Asesiad a perfformiad

Dilyniant

Hyfforddiant uwch neu hyfforddiant.

Bob blwyddyn mae myfyrwyr yn cymryd rhan ym mhrosiect 'It's My Shout' y BBC, ac fel rhan o'r prosiect maen nhw'n gweithio gyda thîm cynhyrchu sy'n cynnwys mentoriaid y diwydiant o 'It's My Shout' a BBC Cymru.

Cynhelir noson gan BBC Cymru i ddangos y ffilmiau i bawb oedd yn rhan o'r gwaith cynhyrchu'r ffilm.

Darlledir y ffilm wedyn ar BBC2 ac S4C yn ystod mis Tachwedd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?