Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Tecstilau Creadigol trwy Ailgylchu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  8 wythnos – 2 awr yr wythnos.

Gwnewch gais
×

Tecstilau Creadigol trwy Ailgylchu

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich creadigrwydd ym maes creu tecstilau? Bydd y cwrs hwn yn dysgu sgiliau hanfodol creu tecstilau, yn aml gan ailgylchu deunyddiau i greu amrywiaeth o ganlyniadau lliwgar.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â David Clarke: clarke1d@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Cyflwynir trwy arddangosiadau gan diwtoriaid a thrwy gael profiad ymarferol o ddefnyddio ystod o decstilau.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu trwy gwblhau'r tasgau a ganlyn:

 1. Defnyddio ystod o dechnegau sy'n cynnwys tecstilau a ailgylchwyd
 2. Cwblhau canlyniad gan ddefnyddio techneg ailgylchu

Dilyniant

Dilyniant i gwrs Agored Lefel 2

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Myfyriwr yn gwneud llun