Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Tystysgrif Sylfaenol ym Maes Nwy Domestig (MLP)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhyddhau am y dydd: 1 diwrnod yr wythnos dros gyfnod o 6 mis

Cofrestrwch
×

Tystysgrif Sylfaenol ym Maes Nwy Domestig (MLP)

Cyrsiau Rhan-amser

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn i unigolion sydd newydd ddechrau yn y diwydiant ac sydd â'u bryd ar fod yn beirianwyr domestig sy'n gweithio gyda nwy naturiol.

Gofynion mynediad

Rhaid gallu cynhyrchu portffolio o dystiolaeth i ddangos profiad o weithio gyda nwy. Rhaid i'r portffolio hwn gael ei gydlofnodi gan weithiwr sydd ar gofrestr gyfredol Gas Safe.

Cyflwyniad

Rhyddhau am y dydd, 1 diwrnod yr wythnos yn y dosbarth dros gyfnod o 6 mis ar y cyd â phrofiad ymarferol o weithio ar safle (bydd angen i chi drefnu hyn eich hun).

Mae'r hyfforddiant yn ddwyieithog ond yn Saesneg yn unig y cynhelir yr asesiad theori.

Asesiad

Ar ôl cwblhau'r portffolio o dystiolaeth byddwch yn cael asesiad ACS (ymarferol a theori).

Dilyniant

Bydd y dystysgrif yn eich gwneud yn gymwys i fod ar gofrestr Gas Safe ar gyfer CCN1 (peipiau) + 1 dyfais.

Ar ôl bod ar y gofrestr am 12 mis, cewch fynd ymlaen i wneud hyfforddiant pellach ym maes nwy os oes angen cymwysterau ychwanegol arnoch.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'