Tystysgrif Sylfaenol ym Maes Nwy Domestig (MLP)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Rhyddhau am y dydd: 1 diwrnod yr wythnos dros gyfnod o 6 mis

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn i unigolion sydd newydd ddechrau yn y diwydiant ac sydd â'u bryd ar fod yn beirianwyr domestig sy'n gweithio gyda nwy naturiol.

Gofynion mynediad

Rhaid gallu cynhyrchu portffolio o dystiolaeth i ddangos profiad o weithio gyda nwy. Rhaid i'r portffolio hwn gael ei gydlofnodi gan weithiwr sydd ar gofrestr gyfredol Gas Safe.

Cyflwyniad

Rhyddhau am y dydd, 1 diwrnod yr wythnos yn y dosbarth dros gyfnod o 6 mis ar y cyd â phrofiad ymarferol o weithio ar safle (bydd angen i chi drefnu hyn eich hun).

Mae'r hyfforddiant yn ddwyieithog ond yn Saesneg yn unig y cynhelir yr asesiad theori.

Asesiad

Ar ôl cwblhau'r portffolio o dystiolaeth byddwch yn cael asesiad ACS (ymarferol a theori).

Dilyniant

Bydd y dystysgrif yn eich gwneud yn gymwys i fod ar gofrestr Gas Safe ar gyfer CCN1 (peipiau) + 1 dyfais.

Ar ôl bod ar y gofrestr am 6 mis, cewch fynd ymlaen i wneud hyfforddiant pellach ym maes nwy os oes angen cymwysterau ychwanegol arnoch.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol