Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Sylfaen mewn Adeiladu (Gwaith Coed a Teilsio)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 Blwyddyn

Gwnewch gais
×

Sylfaen mewn Adeiladu (Gwaith Coed a Teilsio)

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa mewn Gwaith Coed a Teilsio?

Mae'r rhaglen hon yn eich cyflwyno i sgiliau rhagarweiniol Gwaith Coed a Teilsio. Mae'r cwrs Sylfaen yn darparu cwricwlwm eang sy'n ymdrin â gyrfaoedd a rolau swyddi a geir yn gyffredin yn y sector adeiladu.

Mae gan gymhwyster 'City & Guilds' unedau a themâu cyffredin a geir mewn llwybrau Sylfaen eraill mewn Adeiladu; y nod yw ehangu'r wybodaeth ehangach am sut mae'r diwydiant adeiladu yn gweithredu ac arfogi dysgwyr yn well ar gyfer cyflogaeth yn y sector adeiladu.

Mae'r rhaglen yn addas ar gyfer amrywiaeth o bobl sy'n edrych i weithio ym maes adeiladu. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n symud ymlaen o'r ysgol, neu unigolion o sectorau eraill sy'n chwilio am newid gyrfa.

Byddwch yn ennill y wybodaeth ymarferol sydd ei angen arnoch i symud ymlaen i Gymhwyster Dilyniant Adeiladu (Lefel 2) neu i'r diwydiant trwy ennill Prentisiaeth neu gyflogaeth.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd G neu uwch
 • neu fod wedi cwblhau'r cymhwyster Llwybr i Sgiliau Adeiladu,
 • neu gymhwyster lefel 1 perthnasol,
 • neu brofiad perthnasol yn y diwydiant, neu waith perthnasol arall.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir i chi fynychu cyfweliad; bydd hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi drafod agweddau ar y rhaglen a chyfleoedd gyrfa.

Cyflwyniad

Byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau pwnc-benodol, yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd, neu'n gwrthsefyll TGAU.

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Gwaith grŵp
 • Sesiynau ymarferol gweithdy
 • Gweithdy rhagorol
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth tiwtorial
 • Ymweliadau Addysgol
 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE)

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

Os nad oes gennych radd C neu uwch mewn Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg, byddwn yn eich cefnogi i ailsefyll y pynciau hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Asesiad

Asesir y rhaglen hon trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Arholiad theori amlddewis ar-lein (ar yr amod yn ddwyieithog, gall dysgwyr newid rhwng y Gymraeg a'r Saesneg yn ystod y prawf ar-lein)
 • Prawf synoptig ymarferol, i gynnwys y ddau lwybr masnach
 • Trafodaeth gyffredinol

Dilyniant

Mae'r rhaglen yn rhoi cymhwyster a nifer werthfawr o sgiliau i chi sy'n eich helpu i symud ymlaen i gyflogaeth trwy Brentisiaeth, neu addysg bellach gyda'r Cymhwyster Dilyniant Adeiladu.

Dewisiadau Dilyniant: Cymhwyster Dilyniant Adeiladu

Mae'r Cymhwyster Dilyniant yn galluogi dysgwyr i ganolbwyntio ar un grefft benodol. Yr opsiwn gorau fyddai symud ymlaen ar:

 • Dilyniant Lefel 2 Gwaith Saer ac Asiedydd

Prentisiaeth ym maes Adeiladu

 • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gwaith Saer Safle

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

N/A

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'