Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Adeiladu Hyder, Iechyd a Lles Emosiynol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  HWB Dinbych, Llyfrgell Bae Colwyn
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 14 wythnos

Gwnewch gais
×

Adeiladu Hyder, Iechyd a Lles Emosiynol

Dysgu Oedolion a Chymunedol

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

 • Adeiladu hunan wytnwch
 • Cymorth cyfathrebu
 • Helpwch i ddatblygu hunan-werth
 • Cynyddu dealltwriaeth ddyfnach o les

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o raglenni gyda Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Dysgu Oedolion a Chymunedol

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyrsiau Hamdden

Dwyieithog:

n/a

Cyrsiau Hamdden