Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes rhaglen:
  Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 34 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dod yn fwy rhugl ac yn dod i ddeall yr iaith yn well. Bydd hyn yn eich galluogi i ddefnyddio BSL mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.

Gofynion mynediad

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Asesiad

Mae'n cynnwys pedwar asesiad:

Sgiliau Sgwrsio, Defnyddio BSL, Deall BSL ac Arsylwi Byw

Dilyniant

Gall y cwrs eich helpu i gael gwaith ym maes Gwasanaethau Iaith, yn gweithio gyda phobl fyddar mewn ysgolion, colegau, prifysgolion ac yn y gymuned. Mae'n bosibl hefyd y gallech weithio yn y gwasanaethau cymdeithasol, ym maes awdioleg neu addysgu, ac mewn gwasanaethau cymorth a sefydliadau i'r byddar.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.