Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    3 awr yr wythnos am 34 wythnos

Gwnewch gais
×

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 4

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dod yn fwy rhugl ac yn dod i ddeall yr iaith yn well. Bydd hyn yn eich galluogi i ddefnyddio BSL mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.

Gofynion mynediad

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Asesiad

Mae'n cynnwys pedwar asesiad:

Sgiliau Sgwrsio, Defnyddio BSL, Deall BSL ac Arsylwi Byw

Dilyniant

Gall y cwrs eich helpu i gael gwaith ym maes Gwasanaethau Iaith, yn gweithio gyda phobl fyddar mewn ysgolion, colegau, prifysgolion ac yn y gymuned. Mae'n bosibl hefyd y gallech weithio yn y gwasanaethau cymdeithasol, ym maes awdioleg neu addysgu, ac mewn gwasanaethau cymorth a sefydliadau i'r byddar.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 4

Maes rhaglen:

  • Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion

Dwyieithog:

n/a

Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion