Diogelwch Nwy yn y cartref (CCN 1)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  4 diwrnod dros 2 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer plymwyr a gosodwyr nwy cymwysedig ac mae'n eu galluogi i weithio ar gyfarpar a phibellau nwy.

Gofynion mynediad

NVQ Lefel 2 mewn Plymio neu unrhyw gymhwyster Nwy Naturiol

Cyflwyniad

Cyfuniad o theori a thasgau ymarferol

Asesiad

Asesiadau ymarferol a phrofion damcaniaethol

Dilyniant

 • Diogelwch Craidd - Nwy LPG
 • Cymwysterau nwy masnachol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.