Sgiliau Digidol ar gyfer Dylunio Gwefannau, Gemau a Chyfryngau - Lefel 1

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n llawn syniadau ac yn mwynhau bod yn greadigol?Felly beth am ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn diwydiannau'n ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth/Gemau/Cyfryngau?

Byddwch yn magu hyder, creadigrwydd a gwreiddioldeb yn y ffordd rydych yn defnyddio rhaglenni digidol, yn ogystal â meithrin y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dylunio gwefannau, fideos, animeiddiadau a chynnyrch aml-gyfryngol ym myd gwaith.

Byddwch yn dysgu:

 • Ysgrifennu ar gyfer y We: Dreamweaver a sgiliau HTML5
 • Cyfryngau: Fideo, Sain ac Animeiddio 2D
 • Dylunio Gemau: Dysgu'r sgiliau dylunio sydd eu hangen i greu cynnyrch ar gyfer marchnadoedd apiau a gemau'r dyfodol.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Bydd disgwyl i chi ddangos eich ymrwymiad i ddysgu trwy gyflawni'ch graddau targed yn eich arholiadau TGAU a chael presenoldeb da ym mlwyddyn 11.
 • Cwblhau rhaglen Hyfforddeiaeth, Cyn-alwedigaethol, Llwybrau Dysgu neu Gyswllt Ysgolion yn llwyddiannus
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Bydd yr asesiadau'n amrywiol ac yn cynnwys gwaith unigol a gwaith grŵp, tasgau ysgrifenedig ac ymarferol, cyflwyniadau ac adolygiadau (un-i-un a gyda chyd-fyfyrwyr).

Asesiad

Caiff yr unedau'u hasesu ar sail gwaith cwrs; nid oes arholiadau allanol.

Dilyniant

 • Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol a Datblygu Gemau Lefel 2
 • TGCh a Datblygu Meddalwedd Lefel 2
 • Cyfryngau Newydd – Dylunio a Datblygu Lefel 2

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Mae'r system gwneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf ar gau ar hyn o bryd. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r coleg os gwelwch yn dda.