Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Mynediad i Dystysgrif Estynedig Addysg Uwch (Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 flwyddyn (35 wythnos), 1 diwrnod yr wythnos 9am - 7pm (9 awr)

Cofrestrwch
×

Mynediad i Dystysgrif Estynedig Addysg Uwch (Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig)

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oedolion wedi'u cyflogi yn y diwydiant adeiladu/peirianneg sifil sy'n ystyried symud i rôl reoli ond sy'n brin o sgiliau academaidd; oedolion sy'n chwilio am yrfa mewn rheoli ym maes adeiladu ond sy'n brin o wybodaeth a phrofiad yn y diwydiant; oedolion ifanc (17+ oed) sy’n awyddus i gwblhau Prentisiaeth AU mewn adeiladu / peirianneg sifil ond nad ydynt yn bodloni meini prawf mynediad Prentisiaeth AU.

Mae’r cwrs yn cynnwys pedwar modiwl gorfodol:

 • Egwyddorion Adeiladu

 • Dylunio Adeiladu

 • Technoleg Adeiladu

 • Iechyd a Diogelwch mewn Adeiladu

Cost: £750


Cyswllt:

Gofynion mynediad

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg a phynciau ym maes Gwyddoniaeth/Technoleg
 • ⁠Cymhwyster Lefel 2 perthnasol ym maes adeiladu.
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant (bydd hyn yn ddibynnol ar gyfweliad)

⁠Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad; cewch gyfle i drafod y cwrs a'ch amgylchiadau personol yn ystod y cyfweliad.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd (ar y campws ac ar-lein).

 • Seminarau

 • Tiwtorialau

 • Ymweliadau â safleoedd (gall rhai o'r rhain fod yn ymweliadau rhithwir)

 • ⁠Teithiau maes

 • Rhoi sgiliau a gwybodaeth ar waith yn ymarferol

Asesiad

Asesir y rhaglen drwy ddefnyddio'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau

 • Tasgau ymarferol

 • Cyflwyniadau

 • Arholiad Allanol

 • Arholiad Mewnol

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn rhoi nifer o ddewisiadau i chi o ran addysg a gwaith. Gallech fynd ymlaen i ddilyn cwrs Addysg Uwch mewn amrediad eang o feysydd, yn cynnwys:

 • Tystysgrif Addysg Uwch Lefel 4 ym maes Adeiladu

 • Tystysgrif Addysg Uwch Lefel 4 mewn Peirianneg Sifil

 • Prentisiaeth Uwch ym maes Adeiladu

 • Prentisiaeth Uwch mewn Peirianneg Sifil

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Adeiladu

 • BSc (Anrhydedd) mewn Rheoli ym maes Adeiladu

 • Rhaglenni diwydiant cysylltiedig eraill

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Tîm Addysgu Llandrillo-yn-Rhos

 • Dave Roberto: BEng, MEng (Dwyrain Llundain), TAR, SFHEA, Grad ISE.
 • Simon Carder: BA (Anrh), BArch. Rhan 2 RIBA, MA Pensaernïaeth a Threfoli (Manceinion), TAR, SFHEA.
 • Wyn Roberts: BSc Rheolaeth Adeiladu, PCET.
 • Alex Roebuck: BSc (Anrh) Rheolaeth Adeiladu, BSc (Gwyddoniaeth Forol), ACIOB, PCQI, GSC, TAR.
 • Colin James-Davies: BSc (Anrh) Rheolaeth Adeiladu, Diploma Rheolaeth, TAR.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Mynediad i Addysg Uwch

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'

Mynediad i Addysg Uwch

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Mynediad i Addysg Uwch

Dysgwr addysg uwch yn astudio