Y Stiwdio Ffotograffig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd:

  8 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cewch brofiad o ddefnyddio'r Stiwdio drwy wneud gwaith ymarferol. Byddwch yn dysgu technegau goleuo syml a datblygedig ac yn adeiladu ar y rhain i arbrofi'n greadigol gyda golau mewn stiwdio a chreu delweddau digidol cyffrous. Byddwch yn dysgu am:

 • Iechyd a Diogelwch mewn Stiwdio
 • Goleuo creadigol
 • Goleuo cywair isel a chywair uchel
 • Portreadaeth
 • Bywyd llonydd
 • Ffotograffiaeth Cynnyrch

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â David Clarke: clarke1d@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Gweithdai wythnosol

Asesiad

Gwaith cwrs

Dilyniant

Dilyniant i gyrsiau byr eraill yn ymwneud â ffotograffiaeth a chelf a dylunio sy'n gofyn am waith portffolio.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.