Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  8 wythnos

Gwnewch gais
×

Y Stiwdio Ffotograffig

Dysgu Oedolion a Chymunedol

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Cewch brofiad o ddefnyddio'r Stiwdio drwy wneud gwaith ymarferol. Byddwch yn dysgu technegau goleuo syml a datblygedig ac yn adeiladu ar y rhain i arbrofi'n greadigol gyda golau mewn stiwdio a chreu delweddau digidol cyffrous. Byddwch yn dysgu am:

 • Iechyd a Diogelwch mewn Stiwdio
 • Goleuo creadigol
 • Goleuo cywair isel a chywair uchel
 • Portreadaeth
 • Bywyd llonydd
 • Ffotograffiaeth Cynnyrch

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â David Clarke: clarke1d@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Gweithdai wythnosol

Asesiad

Gwaith cwrs

Dilyniant

Dilyniant i gyrsiau byr eraill yn ymwneud â ffotograffiaeth a chelf a dylunio sy'n gofyn am waith portffolio.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Dysgu Oedolion a Chymunedol

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dwyieithog:

n/a

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth