Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gosod Systemau a Chyfarpar Electrotechnegol (2357)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  Rhan-amser: 6 awr am 72 wythnos (2 flynedd)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Pwrpas y cwrs hwn yw rhoi cyfle i'r sawl sydd am ddatblygu eu gyrfa feithrin y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni'r tasgau a'r dyletswyddau sy'n gysylltiedig â gosod systemau electrotechnegol.

Gofynion mynediad

Mae'r cymhwyster yn addas i ddysgwyr sy'n gweithio yn y diwydiant Gosod Trydan ac sydd eisoes wedi ennill tystysgrif dechnegol lefel 3 (CandG 2365-03 neu 2330-07 neu gyfwerth).

Cyflwyniad

 • Sesiynau theori
 • Sesiynau ymarferol
 • Ymweliadau â safleoedd
 • Datblygu portffolio

Asesiad

 • Asesiadau ar-lein
 • Asesiad ysgrifenedig
 • Asesiadau ymarferol
 • Portffolio o dystiolaeth

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol