Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    3 awr yr wythnos am 34 wythnos

Gwnewch gais
×

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 2

Dysgu Oedolion a Chymunedol

Abergele
Dydd Llun, 04/09/2023

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Mercher, 06/09/2023

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, gall myfyrwyr wella eu sgiliau cyfathrebu â phobl fyddar y mae Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn iaith gyntaf iddynt. Cânt gyflwyniad i saernïaeth, gramadeg ac ieithyddiaeth BSL.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/09/202318:00 Dydd Llun3.0034 £3670 / 16CGL138015D

Llandrillo-yn-Rhos

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/09/202313:00 Dydd Mercher3.0034 £3670 / 16CGL138015C

Gofynion mynediad

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Asesiad

Mae'n cynnwys pedwar asesiad:

Sgiliau Sgwrsio, Defnyddio BSL, Deall BSL ac Arsylwi Byw

Dilyniant

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3 - Sgiliau Uwch

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Dysgu Oedolion a Chymunedol

Lefel: 2

Maes rhaglen:

  • Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion

Dwyieithog:

n/a

Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion