Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    3 awr yr wythnos am 34 wythnos

Gwnewch gais
×

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Iau, 05/09/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, gall myfyrwyr wella eu sgiliau cyfathrebu â phobl fyddar y mae Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn iaith gyntaf iddynt, gan roi saernïaeth, gramadeg ac ieithyddiaeth BSL ar waith.

Dyddiadau Cwrs

Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/09/202418:00 Dydd Iau3.0034 £4740 / 16CJL164006

Gofynion mynediad

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 2

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Asesiad

Mae'n cynnwys pedwar asesiad:

Sgiliau Sgwrsio, Defnyddio BSL, Deall BSL ac Arsylwi Byw

Dilyniant

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 4

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 3

Maes rhaglen:

  • Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion

Dwyieithog:

n/a

Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion