Sgiliau ar Gyfer Astudiaethau Pellach (Lefel 1)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Caernarfon
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  1 Flwyddyn

Gwnewch gais
×

Sgiliau ar Gyfer Astudiaethau Pellach (Lefel 1)

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Caernarfon

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno symud ymlaen i astudio ar Lefel 2 ac sy'n dyheu am addysg uwch.

Byddwch yn astudio ystod o feysydd sy'n gysylltiedig â'r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn rhaglen Lefel 2 yn llwyddiannus. Mae Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu ar Lefel 1 wedi'u cynnwys yn y rhaglen.

Prif ffocws y cwrs yw gwella sgiliau rhifedd, llythrennedd a llenyddol digidol wrth baratoi i astudio ar lefel 2.

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Gofynion mynediad

Ni chynhelir unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, cyfweliad ac asesiad cychwynnol i sicrhau cwblhau unrhyw asesiadau ar lefel 1.

Fel rhan o’r broses ymgeisio, gofynnir i chi fynychu cyfweliad i roi’r cyfle i chi drafod y cwrs.


Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Gwaith Grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtorial
 • Maes dysgu rhithiol (Google Classroom/Safleoedd)

MESYDD ASTUDIO

 • Rhifedd

 • Llythrennedd

 • Llythrennedd Digidol

 • Diwylliant ac Arferion Cymru

 • Hanes Cymru

 • Sgiliau Astudio

 • Cyflwyniad i’r Gyfraith

 • Cyflwyniad i Seicoleg

 • Cyflwyniad i Gymdeithaseg

 • Ymddygiad ac Iechyd Personol

Asesiad

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau llafar / Trafodaethau llafar
 • Portffolio o waith
 • Tasgau a Phrofion (Amodau Arholiad)
 • Tasgau ymarferol ac arsylwadau

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Lefel 2
 • Cymwysterau galwedigaethol Lefel 2


Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Mynediad i Addysg Uwch

Dwyieithog:

Dim

Mynediad i Addysg Uwch

GLLM HE