Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni, Dolgellau, Caernarfon, Caergybi
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  5 wythnos - 3 diwrnod yr wythnos

Gwnewch gais
×

Rhoi Sglein ar eich Sgiliau

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)
Dydd Llun, 24/03/2025
Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)
Dydd Llun, 12/05/2025
Caernarfon
Dydd Llun, 24/03/2025
Caernarfon
Dydd Llun, 12/05/2025
Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau
Dydd Mawrth, 24/09/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Coleg Menai Caernarfon
Dydd Llun, 23/09/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Coleg Menai Caernarfon
Dydd Llun, 04/11/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Coleg Menai Holyhead
Dydd Llun, 23/09/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Caergybi
Dydd Llun, 04/11/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i'r sawl sydd am ddiweddaru eu sgiliau a magu hyder, pa un ai a ydynt allan o waith, wedi bod adref yn magu teulu neu'n teimlo eu bod yn barod i newid gyrfa. Mae'n cynnwys sesiynau i ddiweddaru eich sgiliau cyfrifiadurol; i wella eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a gweithio mewn tîm; cynyddu eich hyder a'ch lles, a gwella eich sgiliau mewn cyfweliad.

Mae'r cwrs hwn yn hyblyg iawn o ran ei gynnwys ac mae'r tiwtoriaid yn ymateb i anghenion myfyrwyr unigol yn y grŵp wrth benderfynu pa feysydd fydd yn cael blaenoriaeth yn y sesiynau.

Dyddiadau Cwrs

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
24/03/202509:30 Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener15.005 Am ddim0 / 12O100M7B033

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
12/05/202509:30 Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener15.005 Am ddim0 / 12O100M7B034

Caernarfon

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
24/03/202509:30 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher15.005 Am ddim0 / 12O100M7C072

Caernarfon

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
12/05/202509:30 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher15.005 Am ddim0 / 12O100M7C073

Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
24/09/202409:30 Dydd Mawrth, Dydd Mercher10.005 Am ddim0 / 8D0015535

Coleg Menai Caernarfon

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
23/09/202409:30 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher15.005 Am ddim0 / 10O100M7C068

Coleg Menai Caernarfon

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/11/202409:30 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher15.005 Am ddim0 / 10O100M7C069

Coleg Menai Holyhead

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
23/09/202409:30 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher15.005 Am ddim0 / 11O100M7H048

Caergybi

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
04/11/202409:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher15.005 Am ddim0 / 12O100M7H049

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Cyflwyniad

Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o addysgu.

Asesiad

Asesiad o waith cwrs - hynny yw portffolio a chwblhau Cynllun Datblygu Personol.

Dilyniant

 • Cyflwyniad i Fyd Gwaith/Gofal Plant
 • Sgiliau Hanfodol Cymru: Llythrennedd / Rhifedd

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Sgiliau ar gyfer gwaith

Dwyieithog:

n/a

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr