Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 1 mewn Iaith Arwyddion Prydain

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Lleoliad cymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 22 wythnos

Cofrestrwch
×

Dyfarniad Lefel 1 mewn Iaith Arwyddion Prydain

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw galluogi dysgwyr i feithrin sgiliau addas a digonol er mwyn gallu defnyddio Iaith Arwyddion Prydain i drafod materion pob dydd â phobl fyddar.

 • Cyfarfod pobl – deall cwestiynau syml, bod yn gwrtais, cyflwyno gwybodaeth
 • Gwaith/Ysgol/Coleg – adnabod mathau o waith neu sefydliadau addysgol, swyddi neu gyrsiau a astudir (cyfnod a dreuliwyd yn gweithio neu flynyddoedd yn y coleg)
 • Defnyddio rhifau (termau rhif cyffredinol gan gynnwys amser, oed ac arian)
 • Tywydd – trafod y tywydd a newidiadau tymhorol
 • Cyfarwyddiadau
 • Syniadau a safbwyntiau – ffeithiau a syniadau/mynegi barn mewn disgrifiadau syml
 • Strwythur arwyddo – gallu defnyddio strwythur arwyddo Iaith Arwyddion Prydain er mwyn ffurfio brawddegau
 • Disgrifio pobl, anifeiliaid, a gwrthrychau

Gofynion mynediad

Disgwylir bod y myfyrwyr wedi cwblhau'r Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain neu fod ganddynt lefel gyfatebol o sgiliau yn Iaith Arwyddion Prydain.

Cyflwyniad

Cyflwynir y gwersi ar gampysau'r coleg neu mewn lleoliadau cymunedol dros gyfnod o un flwyddyn academaidd. Bydd asesiadau'r cyrsiau a gyflwynir o bell yn cael eu cynnal ar un o gampysau'r coleg.

Asesiad

*Cynhelir yr holl asesiadau mewn canolfannau coleg a gymeradwywyd

1A1 - Sgiliau Derbyn Gwybodaeth: Bydd y myfyrwyr yn ateb cwestiynau ar ôl gwrando ar stori fer a draddodir yn Iaith Arwyddion Prydain

1A2 - Sgiliau Disgrifiadol: Rhoddir pwnc i'r myfyrwyr bedair wythnos cyn dyddiad yr asesiad a gofynnir iddynt ddarparu gwybodaeth yn Iaith Arwyddion Prydain mewn asesiad fideo byr

1A3 - Sgiliau Sgwrsio: Dylai'r myfyrwyr allu deall ac ymateb i ddatganiadau neu gwestiynau mewn Iaith Arwyddion Prydain, gan gynnwys sillafu â bysedd. Bydd iBSL yn darparu pwnc i'w drafod ychydig cyn i'r asesiad ddechrau.

Dilyniant

Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn Tystysgrif iBSL, a gallant fynd ymlaen i ddilyn cwrs Iaith Arwyddion Prydain Lefel 2.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion

Dwyieithog:

n/a

Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion