Proffesiynol

Ymhlith ein cyrsiau proffesiynol, mae cymwysterau gan gyrff dyfarnu fel yr AAT (Association of Accounting Technicians), yr ILM (Institute of Leadership & Management), y CIM (Chartered Institute of Marketing) a'r CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development).

Mae ein dewis o gyrsiau proffesiynol yn cynnwys:

Cyrsiau Busnes Siartredig
Mae cyrsiau ar gael o lefel 2 neu 3 i lefel 6 ac maent yn caniatáu i ymgeiswyr feithrin sgiliau proffesiynol ym maes Marchnata, Adnoddau Dynol a Chaffael drwy:

  • CIM (Chartered Institute of Marketing)
  • CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development)
  • CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply)
  • Arwain a Rheoli
  • CMI (Chartered Management Institute)

Rydym yn darparu cyrsiau CMI ar lefel 5 (lefel gradd) i reolwyr canol neu rai sydd â'u bryd ar fod yn rheolwyr canol ac ar Lefel 7 i uwch reolwyr, prif swyddogion gweithredol a pherchnogion busnesau.

ILM (Institute of Leadership and Management)
Gellir astudio am gymwysterau'r ILM ym maes Arwain a Rheoli o Lefel 2 (arweinydd tîm) hyd at lefel 5 (rheolwyr canol).

Cyllid a Chyfrifeg
Cynigir cymwysterau siartredig ym maes Cyllid a Chyfrifeg trwy'r ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a chymwysterau achrededig trwy'r AAT (Association of Accounting Technicians).

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
Rydym yn ganolfan achrededig i'r ACCA. Corff proffesiynol yw'r ACCA sy'n cynnig cymwysterau siartredig a gydnabyddir yn fyd-eang ym maes Cyllid.

Gallwn gynnig rhaglenni 'dysgu cyfunol' sy'n gyfuniad hyblyg o sesiynau 'wyneb yn wyneb' ac amgylchedd dysgu rhithwir.

AAT (Association of Accounting Technician)
Mae'r AAT yn cynnig cymwysterau o Lefel mynediad 2 i Lefel 4. Bwriad yr hyfforddiant yw rhoi i fyfyrwyr yr holl sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnynt i ddatblygu gyrfa ym maes cyllid.

Dysgwyr gwrywaidd a benywaidd yn trafod gwaith

Chwilio yn ôl maes pwnc