Addurno Cacennau Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  34 wythnos, 3 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer amrywiaeth eang o fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau ymhellach mewn addurno cacennau a chrefft siwgr fel naill ai astudiaeth alwedigaethol neu ddiddordeb personol. Mae ffi gofrestru corff dyfarnu yn daladwy (tua £ 60). Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu cacennau dathlu gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau:

 • Gorchudd eisin brenhinol a gwaith / addurniad pibellau
 • Coleri
 • Gorchudd Gludo Siwgr
 • Modelu
 • Cacen Newydd-deb
 • Blodau â gwifrau a heb wifrau
 • Dylunio a Theori

Gofynion mynediad

Addurno Cacennau Lefel 1

Yn y dosbarth, bydd gofyn i chi wisgo côt wen neu siaced cogydd.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio'r technegau drwy wylio arddangosiadau a rhoi cynnig arnynt eich hun mewn sesiynau ymarferol.

Asesiad

Asesiad ymarferol ac adeiladu portffolio

Dilyniant

 • Cwrs Lefel 3 mewn Addurno Cacennau

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.