Tystysgrif CACHE L2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Community Location
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd:

  17 wythnos, 3 diwrnod yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynigir y cwrs hwn mewn lleoliadau cymunedol yn Llandrillo-yn-Rhos a Prestatyn.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer rhai sydd yn gweithio mewn ysgol dan oruchwyliaeth neu rai sydd eisiau gweithio mewn ysgolion.

Gofynion mynediad

 • Wedi cwblhau 'Cyflwyniad i Fod yn Gynorthwyydd Dosbarth' a/neu brofiad hir o weithio mewn ysgol.
 • Sgiliau Llythrennedd Lefel 1 cryf neu lefel cyfwerth

Bydd gofyn i chi hefyd fod yn gweithio mewn ysgol neu'n gwirfoddoli mewn awyrgylch ysgol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs lefel 2 hwn gan amlaf yn y coleg mewn sesiynau dosbarth, gweithgareddau ymarferol a thiwtorialau ac yn cynnwys lleoliad gwaith 2 ddiwrnod mewn ysgol.

Asesiad

Mae angen cyflwyno portffolio o waith yn dangos gwybodaeth ysgrifenedig a chaiff sgiliau eu hasesu drwy arsylwadau uniongyrchol ar leoliad gwaith mewn ysgol.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Dyfarniad Lefel 3 NCFE CACHE mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu FfCCh
 • Dyfarniad Lefel 2 NCFE CACHE mewn Cefnogi Pobl sydd ag Anableddau Dysgu

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol