Tystysgrif CACHE L2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Lleoliad cymunedol
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd:

  17 wythnos, 3 diwrnod yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynigir y cwrs hwn mewn lleoliadau cymunedol yn Llandrillo-yn-Rhos a Prestatyn.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer rhai sydd yn gweithio mewn ysgol dan oruchwyliaeth neu rai sydd eisiau gweithio mewn ysgolion.

Dyddiadau Cwrs

North Wales Women Centre

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/09/202209:30 Dydd Mawrth, Flex15.0017 £3050 / 16CHG91622

Llandrillo-yn-Rhos

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/09/202209:30 Dydd Mawrth, Flex15.0017 £3050 / 16CHG91621

Gofynion mynediad

 • Wedi cwblhau 'Cyflwyniad i Fod yn Gynorthwyydd Dosbarth' a/neu brofiad hir o weithio mewn ysgol.
 • Sgiliau Llythrennedd Lefel 1 cryf neu lefel cyfwerth

Bydd gofyn i chi hefyd fod yn gweithio mewn ysgol neu'n gwirfoddoli mewn awyrgylch ysgol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs lefel 2 hwn gan amlaf yn y coleg mewn sesiynau dosbarth, gweithgareddau ymarferol a thiwtorialau ac yn cynnwys lleoliad gwaith 2 ddiwrnod mewn ysgol.

Asesiad

Mae angen cyflwyno portffolio o waith yn dangos gwybodaeth ysgrifenedig a chaiff sgiliau eu hasesu drwy arsylwadau uniongyrchol ar leoliad gwaith mewn ysgol.

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Dyfarniad Lefel 3 NCFE CACHE mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu FfCCh
 • Dyfarniad Lefel 2 NCFE CACHE mewn Cefnogi Pobl sydd ag Anableddau Dysgu

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

North Wales Women Centre
Dydd Mawrth, 06/09/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Mawrth, 06/09/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.